Zorgkantoren vereenvoudigen en uniformeren toetsingskader voor zorg thuis

Vanaf 1 april werken alle zorgkantoren met een uniforme werkwijze bij het vaststellen van een beschikking voor langdurige zorg thuis. Deze is ook vereenvoudigd en draagt bij aan een administratieve lastenvoorlichting voor de Wlz. De werkwijze is terug te vinden in de nieuwe versie ‘Voorschrift zorgtoewijzing Wlz’.

Doelmatige en verantwoorde zorg

Mensen met een Wlz indicatie kunnen in een instelling of thuis wonen. Ook wonen in een kleinschalig wooninitiatief met een persoonsgebonden budget wordt gerekend tot thuis wonen. De Wlz stelt dat het zorgkantoor beoordeelt of zorg thuis doelmatig en verantwoord geleverd kan worden. Najaar 2015 is voor de toetsing hiervan door de zorgkantoren een kader opgesteld.

Wijzigingen Voorschrift zorgtoewijzing

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie zijn:

  • Het voorschrift is aangepast aan de nieuwe werkwijze ‘Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis’.
  • De informatie uit het toetsingskader is opgenomen in het Voorschrift.
  • Om de leesbaarheid te vergroten zijn delen van het voorschrift aangepast.

Afstemming

Zorgverzekeraars Nederland heeft bij de ontwikkeling van de werkwijze afstemming gezocht met cliëntorganisaties, zorgorganisaties en het ministerie van VWS. De zienswijze van zorgaanbieders is meegenomen middels een enquête. De werkwijze houdt rekening met verschillen tussen zorgsectoren en een vereenvoudigd administratief proces.

Bij cliënten die voor 1 november 2015 al zorg thuis ontvingen, wordt rekening gehouden met al eerder toegewezen en noodzakelijke zorg.

Meer weten


Geplaatst op: 1 april 2016
Laatst gewijzigd op: 23 oktober 2017