Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders per 1 juli 2016 een systeem ‘veilig incident melden’ te hebben

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders uiterlijk 1 juli 2016 een systeem van veilig incident melden werkend hebben. Men krijgt daarbij de ruimte om klachtenregelingen en kwaliteitssystemen te maken die passen binnen hun organisatie.

Systeem voor veilig melden van incidenten

Per 1 juli 2016 moeten medewerkers op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Denk aan de melding van (bijna-)ongelukken door een ingewikkelde werkwijze of medische technologie die niet goed functioneert of onjuist wordt toegepast. Doel van de verplichte melding is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.

Overige verplichtingen

De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan en verplicht alle zorgaanbieders, met uitzondering van de gemeenten die zorg regelen zoals huishoudelijke hulp, nu al tot de volgende maatregelen:

  • Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding
  • Per 1 januari 2016 moet de zorgaanbieder het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat deze wordt aangenomen. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag tonen.

Meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg

Ontslaat men een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Dan moet dit na 1 januari 2016 gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook moeten alle vormen van geweld waar een cliënt mee te maken heeft gekregen gemeld worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kijkt dan welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het weer gebeurt.

Extra informatieplicht

Cliënten hebben het recht op goede informatie als iets niet goed is gegaan in de verleende zorg. De fout moet met de cliënt besproken worden en aangetekend in het cliëntendossier. Ook moet de cliënt informatie krijgen over de kwaliteit van de zorgverlening wanneer een cliënt daarom vraagt.

Na 1 januari 2017

Enkele verplichtingen gaan per 1 januari 2017 in:

  • Zorgaanbieders zorgen ervoor dat hun klachtenregeling per 1 januari 2017 voldoet aan de nieuwe wet en dat zij zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
  • Zorgaanbieders hebben per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hen werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, waardoor de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Meer weten


Geplaatst op: 14 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020