Eindverslag vooronderzoek zorgleefplan ‘Waardigheid en trots’

LOC Zeggenschap in de Zorg presenteert het rapport ‘Eindverslag vooronderzoek (zorg)leefplan ‘Waardigheid en trots’. Het rapport geeft de resultaten van kwalitatief onderzoek naar het gebruik van zorg(leef)plannen in de praktijk. Wat gaat er goed (best practices) en hoe wordt de cliënt eigenaar van zijn zorgleefplan? Het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuiszorg ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ heeft als doelstelling dat er een zorgleefplan komt waar cliënten zelf eigenaar van zijn.

Spanningsveld

Uit de resultaten van dit vooronderzoek blijkt dat we steeds vaker een spanningsveld zien tussen het eigen plan van de cliënt, de afstemming tussen zorgverleners en de verantwoording aan externe partijen. Het primaire doel van een zorgleefplan is uitlichten hoe de cliënt zijn/haar leven wil inrichten en wat voor hem/haar belangrijk is. Echter, is het zorgleefplan steeds meer een instrument geworden om verantwoording af te leggen aan externe partijen zoals zorgkantoren en de IGZ. Dit gaat ten koste van het contact en de dialoog tussen cliënt, mantelzorger en professional.

Aanbevelingen vooronderzoek (zorg)leefplan

In het rapport geeft LOC aanbevelingen voor zowel ‘het gesprek tussen cliënt, mantelzorger / familie en professional’, ‘het zorgleefplan’, ‘professional’ en ‘zorgaanbieders, zorgkantoren en cliëntenraden’. De belangrijkste aanbevelingen op een rij:

  • Instellingen kunnen de cliënt en zijn familie nadrukkelijk wijzen op het feit dat zij een persoonlijk plan kunnen opstellen. Daarbij kunnen zij ook methodieken aanbieden hoe dit te doen. En wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke ondersteuning bij het opstellen van dit plan.
  • Begin bij wat nodig is en kijk daarna wie, wat kan doen. In plaats van wat de instelling kan bieden en de mantelzorger daarbij kan of moet doen.
  • Zorg dat cliënt, mantelzorg / contactpersoon en professional continu in gesprek zijn.
  • Maak onderscheid tussen het zorgleefplan en het (medisch) behandelplan. Het zorgleefplan is van de cliënt. Het behandelplan van de professional.
  • In het huidige zorgleefplan ligt de nadruk nog te veel op zorg en te weinig op welzijn/welbevinden/individualiteit van de cliënt zelf.
  • Maak gebruik van kwaliteiten van medewerkers en laat niet standaard alle medewerkers een zorgleefplan opstellen.
  • Geef medewerkers minimaal jaarlijks een training/deskundigheidsbevordering op het gebied van communicatie en zorgleefplan.
  • Het zorgleefplan is er voor de cliënt en van de cliënt. Dit betekent dat hij bepaalt wat erin moet staan.
  • Zorgaanbieders, zorgkantoren en overheid dienen afstand te bewaren van de cliënt, mantelzorger/contactpersoon en professional. Daar waar het gaat om het leven van de cliënt en de zorg die hij daarbij krijgt.

Meer weten

Geplaatst op: 12 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019