Verkenning Intimiteit en Seksualiteit in de Ouderenzorg

In opdracht van het ministerie van VWS is er binnen Waardigheid en trots een verkenning uitgevoerd om te komen tot een eerste inventarisatie van relevante tools en literatuur evenals vraagstukken over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg. De volgende onderzoeksvragen zijn meegenomen in de verkenning:

  • Welke kennis en tools zijn er beschikbaar?
  • In welke mate is het nu een taboe in verpleeghuizen?
  • Is het personeel voldoende toegerust om hier aandacht aan te besteden?
  • Wat is nodig om het onderwerp verder te brengen?

Verkenning Intimiteit en Seksualiteit in de Ouderenzorg

Meer weten


Geplaatst op: 15 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019