Toezicht op Goed Bestuur

Zorgaanbieders moeten goede, betaalbare en voor iedereen toegankelijke zorg leveren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien daarop toe. Bij het bewaken van deze publieke belangen is goed bestuur een belangrijke factor. In dit kader leggen de IGZ en de NZa uit wat ze verstaan onder goed bestuur, wat hun taken op dat gebied zijn en wat ze doen om goed bestuur te bevorderen.

De IGZ en de NZa maken duidelijk wat ze verwachten van het bestuur en het interne toezicht van zorgaanbieders. Ook als een zorgaanbieder geen bestuur of Raad van Toezicht heeft, zijn de uitgangspunten in dit kader van toepassing. Deze gelden voor alle zorgaanbieders, ongeacht omvang of organisatiestructuur. Eerder publiceerde de IGZ het toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. Dit gezamenlijke kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ vervangt het oude kader van IGZ.

Kader IGZ en NZa ‘Toezicht op Goed Bestuur’

Meer weten

Geplaatst op: 1 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019