Raden tevreden met extra middelen zinvolle dagbesteding en deskundig personeel

Cliëntenraden, ondernemingsraden en verpleegkundige adviesraden zijn tevreden met de extra middelen voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering uit het programma Waardigheid en trots en de manier waarop zorgaanbieders deze inzetten. Dit blijkt uit het rapport van de onderzoeksbureaus Significant en Curias over de evaluatie van de extra middelen in opdracht van het Ministerie van VWS eind 2016.

Onderzoek extra middelen

Het onderzoek bestaat uit verkennende interviews met de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, LOC en NCZ, een enquête onder cliëntenraden, ondernemingsraden en verpleegkundige adviesraden van 120 zorgaanbieders en analyses van plannen van zorgaanbieders. Daarnaast zijn ook verdiepende interviews gehouden met zorgaanbieders. Antwoord werd gezocht op vragen als: Hoe ziet voor bewoners in een verpleeghuis hun dag eruit? Aan welke activiteiten hebben bewoners behoefte? Op welke manier is de familie betrokken bij het ontwikkelen van activiteiten voor bewoners?

Op maat

Uit de evaluatie blijkt dat het op maat kunnen indienen van de middelenaanvraag een groot voordeel is voor de zorgorganisaties. Zij kunnen zo de inhoud van de plannen aanpassen aan hun specifieke omgeving en hun eigen situatie. Daarnaast zijn weinig administratieve lasten ervaren.

Effect extra middelen op cliënten

Er is niet veel te zeggen over het effect van de besteding van de extra middelen op de cliënten. Dat komt omdat de middelen nog maar net ingezet zijn, ze onderdeel uitmaken van een grotere beweging die al in gang is gezet en omdat het voor zorgaanbieders niet eenvoudig is om effecten voor cliënten aan te tonen. Er is wel meer aandacht voor zinvolle daginvulling door bijvoorbeeld extra inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, activiteitenbegeleiders, of woonassistenten. Ook worden concrete producten of diensten ingekocht, zoals een tovertafel, een duofiets en muziektherapie.

Vertrouwen in zorgaanbieders

Bij de toekenning van de extra middelen wordt uitgegaan van vertrouwen. Dat is voor zorgaanbieders nieuw en geeft hen de kans om binnen enkele kaders in dialoog met cliënten en medewerkers zelf een plan te ontwikkelen en te experimenteren met het inrichten van processen.

In het evaluatierapport staan aanbevelingen ter verbetering van de plannen in de toekomst.

Meer weten

Geplaatst op: 24 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019