Van Rijn geeft reactie op pakketadvies Zorginstituut extramurale behandeling

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 februari geeft staatssecretaris Van Rijn zijn reactie op het pakketadvies van het Zorginstituut over extramurale behandeling; aanvullende geneeskundige zorg aan kwetsbare doelgroepen in de eerstelijn.

De conclusie van het pakketadvies is dat de geneeskundige zorg die nu onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling valt, onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) past. Tegelijkertijd moet er nog veel voorbereidend werk plaatsvinden voordat deze geneeskundige zorg onder de reikwijdte van het verzekerde pakket kan worden gebracht.

In zijn brief gaat Van Rijn in op het pakketadvies en op de vervolgstappen die het ministerie van VWS met het Zorginstituut en de NZa in gang wil zetten voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over het tijdstip en de wijze van onderbrenging van deze geneeskundige zorg in de Zvw. De vervolgstappen betreffen een nadere beschrijving van de inhoud van deze geneeskundige zorg in zorgprogramma’s en een nader advies over de wijze waarop deze zorg binnen de eerstelijn bekostigd kan worden.


Geplaatst op: 20 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019