Verplichte registraties in langdurige zorg: een overzicht

Onnodig registreren willen we natuurlijk voorkomen. Zorgprofessionals moeten zoveel mogelijk van hun tijd direct aan de bewoners kunnen besteden. Daarom is er een nieuw overzicht gemaakt van welke registraties wettelijk verplicht zijn.

n.b. Dit overzicht werd eerder in 2016 opgesteld en is nu aangepast aan veranderingen in de wetgeving.

Het overzicht is ingedeeld in acht thema’s die elk ingaan op een ander onderdeel van de zorgverlening. Elk hoofdstuk bevat een inleiding, een korte omschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving, en een beschrijving van de wettelijk verplichte registraties die hieruit volgen. Ook komt u achter de waarheid van een aantal fabels en misverstanden rondom registraties. De thema’s die behandeld worden zijn:

  • Dossier
  • Zorgplan
  • Gedwongen opname en behandeling (Wet BOPZ)
  • Medicatie
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Voedselveiligheid en hygiëne
  • Indicatiestelling CIZ en zorgovereenkomst pgb
  • Informatiebeveiliging

Het overzicht is ontwikkeld door Vilans samen met de Zorg Zaken Groep, Verzorgenden & Verpleegkundigen Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Meer weten

Geplaatst op: 13 november 2018
Laatst gewijzigd op: 10 november 2020