Impactanalyse verpleeghuiszorg 2017 – Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in een impactanalyse doorgerekend wat de financiële effecten zijn als verpleeghuizen zorg verlenen op basis van het onlangs vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het uitgangspunt van de NZa is goede, betaalbare, toegankelijke zorg voor kwetsbare burgers. Zij hebben gesproken met vele bestuurders en medewerkers uit verpleeghuizen. Uit deze gesprekken en op basis van onderzoek blijkt dat er een aantal verpleeghuizen is dat vrijwel voldoet aan de eisen die het Zorginstituut onlangs in zijn Kwaliteitskader heeft geformuleerd.

Opvallend is dat deze aanbieders in staat zijn om meer directe zorg aan bewoners te leveren dan andere verpleeghuizen onder gelijke omstandigheden. Uit onderzoek blijkt dat deze goede verpleeghuizen er in slagen meer geld aan zorg te besteden en hun personeel beter in te zetten dan anderen. Wanneer alle verpleeghuizen zorg bieden naar voorbeeld van deze instellingen, raamt de NZa de uitvoering van het Kwaliteitskader op circa 1,3 miljard euro.

Maatwerk

Niet iedereen is gelijk en niet alle omstandigheden zijn hetzelfde. Daarom is de NZa van mening dat, bij de toerekening van gelden, maatwerk moet worden geleverd. Hiervoor zal de NZa concrete voorstellen doen in nauwe samenspraak met de sector.

Marian Kaljouw – voorzitter Raad van Bestuur NZa
“Wij realiseren ons dat ons advies grote impact heeft op een sector waar de afgelopen jaren veel van gevraagd is. Toch vindt de NZa dat ook de sector zelf stappen moet zetten om aan de eisen uit het Kwaliteitskader te gaan voldoen. Daarom is het belangrijk dat de NZa met de sector in gesprek gaat en blijft om zo gezamenlijk de schouders onder nog betere zorg voor kwetsbare ouderen in verpleeghuizen vorm te geven.”

Meer weten


Geplaatst op: 31 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 21 november 2018