IGZ brochure ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg’

Niets is menselijker en wenselijker dan iemand liefdevol en respectvol bij te staan wanneer dat nodig is. Een arm om de schouder slaan bij een cliënt die behoefte heeft aan troost past daarbij. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is echter nooit toegestaan. Wie hulp zoekt, moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg.

Sinds januari 2016 verplicht de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) zorgaanbieders geweld in de zorgrelatie, bij de inspectie te melden. Hieronder valt ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meldplicht geldt ook voor seksueel geweld tussen cliënten.  Het gaat daarbij om seksueel geweld tussen cliënten die gedurende tenminste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven. Belangrijk verschil met de meldplicht voor seksueel geweld tussen zorgverleners en cliënten is dat een vrijwillige seksuele relatie tussen cliënten wel is toegestaan als cliënten (op een gelijkwaardige manier) in staat zijn om te bepalen of zij die handelingen willen. Deze seksuele gedragingen hoeven dan ook niet te worden gemeld aan de inspectie. Het is aan de zorgaanbieder hiervan een inschatting te maken

Brochure ‘Het mag niet, het mag nooit’

Met de brochure ‘Het mag niet, het mag nooit’ wil de Inspectie voor de Gezondheidzorg duidelijk maken wat ze als seksueel grensoverschrijdend gedrag beschouwt. Ook wordt er ingegaan op belangrijke wetten, richtlijnen en beroepscodes. Deze brochure geeft verder handvatten voor zorgaanbieders hoe zij seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen.

Meer weten

Geplaatst op: 4 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019