Capaciteitsplan 2016 – Deelrapport 5 ‘Specialist Ouderengeneeskunde’

Geplaatst op: 30 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019

Op 28 oktober heeft het Capaciteitsorgaan het Capaciteitsplan 2016 aan minister Edith Schippers van VWS en aan het zorgveld aangeboden. In het Capaciteitsplan en de 8 onderliggende deelrapporten wordt de verwachte toekomstige vraag voor 69 verschillende beroepen in de zorg vertaald in de toekomstig benodigde capaciteit en de daarbij behorende instroom in de opleidingen.

Specialist ouderengeneeskunde

Met betrekking tot de specialisten ouderengeneeskunde blijft de instroom achter ten opzichte van eerdere adviezen. Daarnaast wordt de vraag naar deze specialist groter, door de vergrijzing, de steeds langer zelfstandig thuiswonende ouderen en de vraag vanuit de huisarts naar consulten bij deze specialist. Het instroomadvies is daarom ten opzichte van 2013 verhoogd van 128 naar 186 plaatsen per jaar (deelrapport 5).

Bron: Capaciteitsorgaan

Meer weten