Beleidsstukken binnen Persoonsvolgende bekostiging

Contouren zorginkoop 2017: streven naar meer maatwerk

De contouren zorginkoop zijn bekend gemaakt door ZN. Er komt binnen het Inkoopkader Wlz 2017 meer nadruk op het leveren van zorg op maat.

lees meer

Van Rijn legt lat langdurige zorg hoger

Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een experiment met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg.

lees meer