Beleidsstukken binnen Persoonsvolgende bekostiging

Afbeelding bij 'Contouren zorginkoop 2017: streven naar meer maatwerk'

Contouren zorginkoop 2017: streven naar meer maatwerk

15 april 2016 - De contouren zorginkoop zijn bekend gemaakt door ZN. Er komt binnen het Inkoopkader Wlz 2017 meer nadruk op het leveren van zorg op maat.

Afbeelding bij 'Van Rijn legt lat langdurige zorg hoger'

Van Rijn legt lat langdurige zorg hoger

26 februari 2016 - Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een experiment met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg.