Beleidsstukken binnen Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij '35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg'

35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg

Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Nederland heeft een Lees meer

lees meer
Afbeelding bij 'Toezicht op Goed Bestuur'

Toezicht op Goed Bestuur

De IGZ en NZa presenteren een gezamenlijk kader ‘toezicht op Goed Bestuur’, deze vervangt het oude kader van IGZ. Download het kader!

lees meer
Afbeelding bij 'Bevindingen IGZ rondom zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag'

Bevindingen IGZ rondom zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag

Bekijk een aantal belangrijke bevindingen en ontwikkelingen van de IGZ rondom zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag.

lees meer
Afbeelding bij 'Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders per 1 juli 2016 een systeem ‘veilig incide..'

Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders per 1 juli 2016 een systeem ‘veilig incident melden’ te hebben

De Wkkgz schrijft voor dat alle zorgaanbieders uiterlijk 1 juli 2016 een systeem van veilig incident melden werkend moeten hebben.

lees meer
Afbeelding bij 'Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016'

Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016

Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg 'Wet langdurige zorg (Wlz)' plaats in de Tweede Kamer. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

lees meer
Afbeelding bij 'Anja Jonkers (IGZ): ‘De komende periode zullen de kwaliteitsverschillen tussen..'

Anja Jonkers (IGZ): ‘De komende periode zullen de kwaliteitsverschillen tussen verpleeghuizen groter worden’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat in 2016 haar toezicht op de verpleeghuizen verbreden.

lees meer