Beleidsstukken binnen Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij '35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg'

35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg

9 maart 2018 - Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Nederland heeft een Lees meer

Afbeelding bij 'Toezicht op Goed Bestuur'

Toezicht op Goed Bestuur

1 juli 2016 - De IGZ en NZa presenteren een gezamenlijk kader ‘toezicht op Goed Bestuur’, deze vervangt het oude kader van IGZ. Download het kader!

Afbeelding bij 'Bevindingen IGZ rondom zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag'

Bevindingen IGZ rondom zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag

12 mei 2016 - Bekijk een aantal belangrijke bevindingen en ontwikkelingen van de IGZ rondom zorg aan mensen met dementie en onbegrepen gedrag.

Afbeelding bij 'Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders per 1 juli 2016 een systeem ‘veilig incide..'

Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders per 1 juli 2016 een systeem ‘veilig incident melden’ te hebben

14 maart 2016 - De Wkkgz schrijft voor dat alle zorgaanbieders uiterlijk 1 juli 2016 een systeem van veilig incident melden werkend moeten hebben.

Afbeelding bij 'Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016'

Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016

29 februari 2016 - Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg 'Wet langdurige zorg (Wlz)' plaats in de Tweede Kamer. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Afbeelding bij 'Anja Jonkers (IGZ): ‘De komende periode zullen de kwaliteitsverschillen tussen..'

Anja Jonkers (IGZ): ‘De komende periode zullen de kwaliteitsverschillen tussen verpleeghuizen groter worden’

16 november 2015 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat in 2016 haar toezicht op de verpleeghuizen verbreden.