Beleid

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en documenten met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg van de afgelopen jaren.

Plan Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie

Op 10 april 2018 lanceerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het programmaplan Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Met ingang van 13 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. Het document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De sector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren. In juli 2021 is er een geactualiseerde versie van het kwaliteitskader verschenen.

Toezichtkader verpleeghuiszorg

In juli 2016 publiceerde de IGJ het toezichtskader verpleeghuiszorg.

Voortgangsrapportages en belangrijke (beleids)documenten

Bekijk ook de voortgangsrapportages en andere relevante publicaties over Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op locatie en de verpleeghuiszorg.

De beweging naar betere verpleeghuiszorg

In onderstaande video is de beweging naar betere verpleeghuiszorg, tussen 2014 en 2018 in beeld gebracht.

Waardigheid en trots – Liefdevolle zorg voor onze ouderen

Op 11 februari 2015 lanceerde Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een breed plan voor verbetering van de kwaliteit van verpleegzorg onder de naam: Waardigheid en trots – liefdevolle zorg voor onze ouderen.