Beleid

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen en documenten met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg vanaf 2014.

Plan Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie

Op 10 april 2018 lanceerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het programmaplan Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Met ingang van 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld door onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. Het document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De sector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren.

Voortgangsrapportages en belangrijke (beleids)documenten

Bekijk ook de voortgangsrapportages en andere relevante publicaties over Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op locatie en de verpleeghuiszorg.

2020

2019

2018

De beweging naar betere verpleeghuiszorg

In onderstaande video is de beweging naar betere verpleeghuiszorg, tussen 2014 en 2018 in beeld gebracht.

Waardigheid en trots

Op 11 februari 2015 lanceerde Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een breed plan voor verbetering van de kwaliteit van verpleegzorg onder de naam: Waardigheid en trots – liefdevolle zorg voor onze ouderen.

Zorginstituut Nederland

In 2014 bracht Zorginstituut Nederland partijen uit de langdurige zorg met elkaar in gesprek over wat er nodig is om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te realiseren in de langdurige zorg. Uit de gesprekken  kwamen vijf verbeterthema’s naar voren. In februari 2015 publiceerde Zorginstituut Nederland het rapport ‘Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren’ waarin de vijf thema’s en de vervolgstappen zijn uitgewerkt.

Met ingang van 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld door onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland.

Toezicht IGJ

In 2014 publiceerde de IGJ het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam‘. Daaruit bleek dat een deel van de verpleegzorginstellingen onvoldoende in staat was om de zorg voor kwetsbare bewoners op een goed niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren. De IGJ hield daarom het aansluitende half jaar toezicht op deze 150 instellingen. In oktober 2015 publiceerde de IGJ de Tussenrapportage toezicht IGJ 150 verpleegzorgingstellingen waaruit blijkt dat de 150 verpleegzorginstellingen nu grotendeels voldoen aan de normen voor veilige zorg. Vooral op het gebied van deskundigheid en inzetbaarheid van personeel ziet de IGJ verbetering. In juli 2016 volgde de eindrapportage en publiceerde de IGJ het toezichtskader verpleeghuiszorg. In juli 2019 presenteerde de IGJ de resultaten van de eerste 300 bezoeken aan verpleeghuislocaties na invoering van het kwaliteitskader.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In april 2019 heeft de NZa een advies uitgebracht aan de minister om de bekostiging van de verpleeghuiszorg stapsgewijs te verbeteren. De Monitor Zorg voor ouderen 2018 van de NZa geeft inzicht in het gebruik van zorg en de kosten daarvan door ouderen. De monitor kijkt naar alle vormen van zorg: de huisartsenzorg, medicijngebruik, ziekenhuiszorg, wijkverpleging, ondersteuning via de gemeente en de langdurige zorg.