Webinar: Verhalenvenster als keuze- en leertool

29 oktober 2020
11.00-12.15 uur
online
Inschrijven

We meten de kwaliteit van zorg vaak met cijfers. Maar waar staan die cijfers nu eigenlijk voor? Het Verhalenvenster is een Proof of Concept waarin, als aanvulling op cijfermatige informatie, de verhalen van de bewoners in de verpleeghuiszorg samengebracht worden met kwaliteitsverslagen en inspectierapportages. Zorgaanbieder tanteLouise heeft samen met Royal Haskoning DHV Digital en ICATT Interactive Media het concept Verhalenvenster ontwikkeld. Op  29 oktober geven zij uitleg over inzet van deze tool tijdens een webinar.

Verhalenvenster winnend concept

In februari 2019 vond een hackathon plaats geïnitieerd door het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ (KIK-V) van het Zorginstituut Nederland waar verschillende organisaties uit zorg, techniek en wetenschap werd gevraagd om samen na te denken over een manier om op innovatieve wijze gebruik te maken van narratieve informatie als kwaliteitsinformatie over verpleeghuiszorg. Het winnende consortium bestond uit zorgaanbieder tanteLouise, designspecialist ICATT en dataspecialist Ynformed (nu Royal Haskoning DHV Digital) en betrof het Verhalenvenster. De drie partijen kregen van het Zorginstituut de opdracht om het concept verder uit te werken.

Keuze- en leerinformatie

Met behulp van de inhoudelijke thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderzochten de drie samenwerkende partijen hoe de ervaringsverhalen met ervaringen van cliënten kunnen worden gebundeld. De verhalen worden verzameld om (toekomstige) cliënten te helpen bij de keuze voor passende zorg. Ook kunnen zorgorganisaties ervan leren.

Webinar

In het webinar op 29 oktober 2020 van 11.00-12.15 uur geeft Royal HaskoningDHV Digital uitleg over de technieken achter het verhalenvenster. TanteLouise licht toe hoe deze technieken in het verhalenvenster zijn toegepast. Daarna gaan we met de deelnemers in gesprek over het ontsluiten van narratieve informatie. Drie vragen staan hierbij centraal:

  1. Kan het verhalenvenster als keuze-instrument worden toegepast in de (verpleeg)zorg?
  2. Welke narratieve informatie over cliënten moet in de zorg beter ontsloten worden voor professionals, en waarom?
  3. Kan het ontsluiten van narratieve informatie toegepast worden als leer-, ontwikkel- en inspiratiemiddel voor (netwerken van) zorgorganisaties?

Meer informatie en inschrijven

Deelname aan het webinar is kosteloos en is bedoeld voor:

  • Medewerkers in de zorg met (onderdelen van) kwaliteit in het takenpakket;
  • leden van cliëntraden;
  • bestuurders die zich bezighouden met het lerend vermogen van hun zorgorganisatie;
  • mensen die zich bezighouden met digitale innovaties in de zorg;
  • overige geïnteresseerden.