Webinar Samen leren en verbeteren:
Hoe geven we vorm aan een lerende organisatie?

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg schetst een duidelijke visie op leren en ontwikkelen: ‘Verpleeghuizen zorgen ervoor dat er aandacht en ruimte is om te leren van goede voorbeelden en van fouten, feedback te geven en te ontvangen, met elkaar een dialoog te voeren en zo te werken aan verdere optimalisatie van zorg en ondersteuning.’ In de praktijk is dit best een lastige opgave. Want hoe zorg je nou voor zo’n leercultuur in jouw verpleeghuis? Die vraag staat centraal tijdens het webinar ‘Samen leren en verbeteren: Hoe geven we vorm aan een lerende organisatie?’ op donderdag 19 mei 2022. Meld je direct aan.

Leer- en verbetercultuur bij Thebe – Ruitersbos

Kwaliteitsverpleegkundigen Wendy Raaijmakers en Saskia Poppelaars van verpleeghuis Thebe – Ruitersbos delen tijdens dit webinar de ervaringen en geleerde lessen van het werken met de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC). Deze cyclus is ontwikkeld om medewerkers te ondersteunen in het dagelijks werk aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering en voor het creëren van een organisatiebrede leer- en verbetercultuur. We staan stil bij de rol van de kwaliteitsverpleegkundige bij het leren en verbeteren op de werkplek. Daarnaast gaan we aan de slag met veelgestelde vragen als:

  • Hoe zorg je voor voldoende draagvlak?
  • Hoe kan je bij het inrichten van continu leren en verbeteren voldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk?
  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich betrokken voelt?

Alvast meer weten over de ervaringen van Thebe – Ruitersbos met leren en verbeteren?

Ook andere verpleeghuisorganisaties hebben hun ervaringen met het werken aan goede kwaliteit van zorg met ons gedeeld.

We hopen dat deze sessie inspiratie en handvatten biedt om vorm te geven aan een lerende organisatie!

Praktische informatie

  • Wat: Webinar samen leren en verbeteren: Hoe geven we vorm aan een lerende organisatie?
  • Wanneer: Donderdag 19 mei 2022, van 16.00 tot 17.00 uur
  • Waar: Online
  • Aanmelden: Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Meld je aan via het online inschrijfformulier. Voor dit webinar wordt gebruik gemaakt van MS Teams. Let op: Het webinar kan worden opgenomen.