Voorlichtingsbijeenkomst deelname Waardigheid en trots op locatie (16-04)

16 april 2019
13.30 - 15.00
Vilans, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Inschrijven

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie is gestart! Deelnemende verpleeghuislocaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen. Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis.

Voor wie

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen aan Waardigheid en trots op locatie. Aanbieders die interesse hebben in deelname aan het programma, maar eerst meer informatie wensen of vragen hebben kunnen zich aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Wat houdt het programma in?

Het programma Waardigheid en trots op locatie start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijgt u inzicht in hoeverre uw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Door gaandeweg te monitoren hoe uw locatie ervoor staat, ziet u of uw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader. Door middel van een geanonimiseerde benchmark kunt u uw locatie vergelijken met die van andere deelnemers. Deze informatie geeft tevens input voor landelijk beleid. Daarnaast verzamelt en bundelt het programmateam van Waardigheid en trots goede voorbeelden, kennis en ervaringen van deelnemende organisaties. Deze delen we via deze website en sociale media.

Deelnemer VIVA! Zorggroep: van medisch naar welzijn, van taak- naar persoonsgericht

VIVA! Zorggroep doet met twee locaties mee aan Waardigheid en trots op locatie. De eerste locatie heeft de scan en het kwaliteitsgesprek afgerond en de tweede locatie is net gestart. Wat heeft deelname de locaties gebracht? Teamcoach Karin Piña Afonso-Louter vertelt dit in een video.

Voorlichtingsbijeenkomst

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst op 16 april 2019. Na de bijeenkomst kunt u besluiten of u al dan niet mee wilt doen.

  • Wanneer: 16 april 2019 van 13.30 – 15.00 uur
  • Waar: Utrecht (Vilans, Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht)
  • Inschrijven: Meld u aan  voor de voorlichtingsbijeenkomst via het inschrijfformulier

Meer informatie