Themabijeenkomst Zinvolle Daginvulling

10 oktober 2019
12.30 - 16.00
Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht
Inschrijven

We weten dat een zinvolle dag belangrijk is voor mensen, zowel voor jong als voor oud. Het draagt rechtstreeks bij aan de kwaliteit van leven. Op welke manier draag jij bij tijdens je werk bij aan een zinvolle dag(invulling) voor je bewoners? En hoe organiseer je dit met je collega’s, familie en vrijwilligers? 

Wil je nieuwe kennis en ideeën op doen om het welzijn van de bewoner beter toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst, gericht op activiteitenbegeleiders, verzorgenden, vrijwilligerscoördinatoren en iedereen die dagelijks met bewoners van het verpleeghuis werkt. De nadruk van deze bijeenkomst ligt op de dagelijkse gewone handelingen die van waarde zijn voor cliënten. 

Doel: Inspiratie en handreikingen bieden om dagelijks beter te kunnen bijdragen aan een zinvolle dag van bewoners. Je eigen netwerk vergroten om kennis en ervaringen te delen/op te halen.  

Wat gaan we doen? 

In deze interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar tips, ervaringen en werkvormen uitwisselen rondom thema’s als:  

  • Hoe haal je de wensen en behoeftes van bewoners op? Welke methodieken kan je inzetten om het gesprek aan te gaan? 
  • Hoe kan je deze wensen en behoeftes vormgeven in de dagelijkse praktijk? Wat heb je daarvoor nodig? 

Sprekers over zinvolle daginvulling 

We hebben enkele sprekers die hun goede voorbeelden en werkwijzen delen, en gaan daarnaast ook met elkaar in gesprek om inspiratie op te doen. 

  • Angela Woestenburg van ViVa! Zorggroep vertelt over hoe ze op locatie Strammerzoom dagelijkse zorg en welzijn met elkaar verbinden voor hun bewoners.
  • De andere sprekers maken wij later bekend! 

Daarnaast starten we met geïnteresseerden een netwerk om laagdrempelig met elkaar tips, trucs en ervaringen uit te wisselen.    

Binnenkort volgt meer nieuws over de sprekers en het programma. 

Datum, tijd en locatie 

Datum: 10 oktober 2019
Tijd: 12:30 – 16:00 (start met lunch)
Locatie: Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht 

Aanmelden

Meld je aan via het online aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.