Themabijeenkomst: palliatieve zorg in het verpleeghuis (vol)

8 april 2019
10.00 - 16.00 uur
Vilans, Catharijnesingel 47 Utrecht
Inschrijven

In veel verpleeghuizen wordt door de toegenomen zorgzwaarte het bieden van kwaliteit van leven, comfort en een waardig sterfproces steeds belangrijker. Van zorgmedewerkers vraagt dit meer kennis, inzicht en vaardigheden in palliatieve en terminale zorg. Op maandag 8 april 2019 organiseren we daarom een themabijeenkomst over palliatieve zorg in het verpleeghuis. De bijeenkomst zit op dit moment vol maar je kan je wel aanmelden om op de wachtlijst te komen.

Veelomvattend gebied

Palliatieve zorg gaat niet alleen over fysieke symptomen, maar ook over psychische, sociale en spirituele vragen. Het is een veelomvattend gebied waar, naast samenwerking vanuit een multidisciplinair team, inzicht en vaardigheden nodig zijn om kwaliteit van leven en sterven in de laatste levensfase waardevolle invulling te geven. Zo mogelijk met naasten.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst besteden we aandacht aan een aantal onderwerpen en gaan we met elkaar in gesprek en delen we kennis en ervaringen.  Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

  • Advance Care Planning: het gesprek over het levenseinde, de wensen en verwachtingen van de bewoners en hun naasten.
  • Kaders, richtlijnen, hulpmiddelen, financiering en ondersteuningsmogelijkheden voor palliatieve zorg.
  • Symptomen signaleren, pijnbestrijding, comfort bieden, samenwerken met artsen (SOG of huisarts) familie en vrijwilligers.
  • Wensen rondom de plek van sterven in het verpleeghuis. Zoals een eigen kamer, de interne hospice, materialen en middelen om zo lang mogelijk deel te nemen in de woonomgeving.
De bijeenkomst wordt ondersteund door Caren Kunst, verpleegkundige, expert op het gebied van palliatieve zorg, en actieve zorgondernemer met vele jaren ervaring in de verpleeghuis – en thuiszorg.

Voor wie

Zorg- en welzijnsprofessionals, behandelaren, vrijwilligers en mantelzorgers, staf- en beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden in de verpleeghuiszorg

Datum, tijd en locatie

  • Datum: maandag 8 april 2019
  • Tijd: 10.30- 16.00 uur (10.00 ontvangst)
  • Locatie: Vilans, Catharijnesingel 47 Utrecht

Aanmelden en meer informatie