THe complet – Thuis Voelen in de ouderenzorg

12 december 2019
14.00 uur - 19.00 uur
Woonzorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21, Voorschoten

Sinds 2011 leggen Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse als de Dames THe onverwachte zorgvisites af aan verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. De teller staat inmiddels op bijna 200 afgelegde zorgvisites. Tijd om met elkaar te kijken hoe ver we staan met Thuis Voelen in de ouderenzorg en wat er in de verpleeghuizen en in de wijk nog beter kan. En tijd om het feestje met elkaar te vieren.

Programma

 • 14.00 uur: De THe staat klaar – maak alvast een keuze uit één van de vijf THe kransjes
 • 14.30 uur: De THe Complet begint. Opening o.l.v. Eelco Damen, Ben Sajet Centrum en vm. voorzitter Raad van Bestuur Cordaan. Woord van welkom door Anja Jonkers, Directeur intramurale zorg Florence.
 • 14.40 uur: Wat heeft de IGJ aan de Dames THe? Door Ronnie van Diemen, Inspecteur Generaal, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
 • 14.55 uur: THe voor twee wijze heren van de thee.
  Martin Boekholdt, Emeritus hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit; Jo Visserfonds.
  Henk Nies, bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit, Jo Visserfonds gaan met elkaar in gesprek over wetenschap, praktijkervaringen, de zorg en de dingen van het leven.
 • 15.20 uur: Langer leven, wijzer wonen. Lessen vanuit het gemeenschappelijk wonen van senioren.
  Gabriëlle Verbeek, Voorzitter Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen en gepromoveerd op het proefschrift Zorg, een kwestie van tijd. Over tijdsbeleving en tijdsdruk in de langdurige zorg.
 • 15.45 uur: Op weg naar de THe kransjes.
 • 16.00 uur: THe kransjes met de keuze uit:
  • THe kransje 1: De waarde van zorgvisites plus. Met gespreksleider Danielle Swart van het Jo Visser Fonds/Leyden Academy worden de ervaringen en leerpunten met elkaar gedeeld.
  • THe kransje 2: A sense of Home. Binnen de opleiding Orthopedagogie van de AP Hogeschool in Antwerpen is A sense of Home als een bruikbaar en verbindend concept naar voren geschoven voor de kwaliteit van leven en wonen van bewoners in woonzorgcentra. Door Maite Mallentjer, lector Levenslooppsychologie en ouderen aan de opleiding Orthopedagogie van de AP hogeschool in Antwerpen.
  • THe kransje 3: Wijkteams en zorgvisites in de buurt, een wenkend perspectief? In Utrecht is een omslag in denken gerealiseerd. Van handelen vanuit de indicatie naar indicatie-loos werken en (in een schaarste model) uitgaan van de mens, die tegenover je staat. Hoe werkt het, welke stappen zouden we nog kunnen gaan maken en wat kunnen we leren we van 200 zorgvisites? Door: Peter de Visser, bestuurder Incluzio, zorgmanager van het jaar 2018.
  • THe kransje 4: Liefdevolle zorg in de praktijk. Aandacht voor een educatielijn met videofilms overliefdevolle zorg, de rol van het team leefplezier en van de verzorging bij het leefplezierplan. Door: Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy on Vitality and ageing.
  • THe kransje 5: Schrijfster Marjan Berk leest voor uit eigen werk en gaat met u in gesprek over waardig ouder worden.
 • 16.50: Terug naar de THe complet zaal.
 • 17.00 uur: Tijd voor THe. Eelco Damen spreekt met de Dames THe over hun THe-ma’s en ervaringen en blikt met hen voor- en achteruit.
 • 17.30 uur: Thuis Voelen en/in het overheidsbeleid. (Voorlopige titel). Door: Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg ministerie van VWS.
 • 17.45 uur. Afsluiting en gezellig samenzijn met verkwikkende drankjes en hapjes.
 • 19.00 uur: Einde

Lees meer over de ervaringen in de blogs van de Dames Thé.

Aanmelden

Viert u het feestje met ons mee? Deelname is kosteloos en staat open voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg. Meldt u zich alvast aan via: info@zorgvisite.nl