Startbijeenkomst Implementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie

Om zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg te ondersteunen bij de implementatie van de afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie (KIK-V) vinden er meerdere reeksen van kennissessies plaats. De reeks bestaat uit 4 opeenvolgende online bijeenkomsten met een doorlooptijd van enkele maanden. Samen met een aantal andere zorgaanbieders wordt in deze sessies ondersteuning geboden bij de implementatie van KIK-V en kunnen zorgaanbieders onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Implementatie KIK-V en zelfscan

Tijdens de bijeenkomsten wordt uitleg geboden bij de verschillende implementatiestappen en het werken met de aangeboden formats en tools. Voorafgaand aan de eerste sessie moet de zelfscan worden ingevuld. Bekijk eerst de tool Implementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie (KIK-V) met uitleg over de afsprakenset, de implementatiefases en de zelfscan.

Voor wie

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kwaliteitsadviseurs, applicatiebeheerders HR-systeem van zorgaanbieders.

Bekijk de website van KIK-V voor de kennissessies met een andere startdatum.

Aanmelden

Aanmelden voor deze kennissessie kan via infokikv@zinl.nl. Deelname is kosteloos.