SPOT ON-week: methodisch werken

Ook in 2022 staat in de laatste week van (bijna) iedere maand een belangrijk thema van de verpleeghuiszorg centraal tijdens de SPOT ON-week. De SPOT ON-week van 18 tot en met 22 april gaat over methodisch werken en leren. Tijdens deze week doe je kennis en inspiratie op over dit thema.

Methodisch werken is vast onderdeel van alle acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Methodisch werken helpt om persoonsgericht en veilig te werken. Maar methodisch werken is ook juist in de ondersteunende processen van belang. In samenwerking binnen teams, tussen de disciplines en in de verbinding tussen werkvloer en management, met bijvoorbeeld goede terugkoppelingsmechanismen. Methodisch werken hangt dan ook nauw samen met leren en verbeteren, op niveau van de medewerker, op team-niveau én op organisatieniveau.

Tijdens de SPOT ON-week in maart krijg je voorbeelden, tips, tools en inspiratie om methodisch werken te implementeren. Medio maart 2022 wordt het programma nader bekend gemaakt.

Meer weten