SKILZ-congres ‘Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg’ (VOL)

23 maart 2023
11.30 - 17.00 uur
cultuur- en congrescentrum Antropia, naast station Driebergen-Zeist

Op het congres ‘Samen sterk voor kwaliteit in de langdurige zorg’ van SKILZ op 23 maart 2023 wordt aan de hand van casussen en dilemma’s ingezoomd op de hoofdpunten uit de richtlijnen en handreikingen die SKILZ de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk, het maximale aantal deelnemers is bereikt.

In 2018 is de Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) opgericht met als doel om samen met cliënten, naasten en zorgverleners de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. SKILZ doet dit door het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten zoals richtlijnen, handreikingen en zorgstandaarden.

Programma

Inhoudelijk zoomt het programma van het SKILZ-congres in op dilemma’s die spelen bij wilsbekwaamheid, afweergedrag bij dagelijkse mondverzorging, infectiepreventie bij opvang en afvoer van urine en ontlasting. Maar ook wanneer je proactieve zorgplanning start en dilemma’s rondom veilig eten en drinken komen aan de orde. Bekijk het volledige programma op de website van SKILZ

Voor wie

Het congres is interessant voor zorgprofessionals, (kwaliteits)verpleegkundigen, artsen, directeuren, bestuurders, onderzoekers, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden. 

Praktische informatie

  • Accreditatie is aangevraagd.
  • Kosten: deelname aan het congres is kosteloos.
  • Aanmelden is helaas niet meer mogelijk – het maximale aantal deelnemers is bereikt.