Save the date: congres Cliëntenraden ‘LEF op locatie’

10 december 2018
10.00 - 17.00 uur
De Doelen, Rotterdam
Inschrijven

Meld u aan voor het landelijk congres voor cliëntenraden op 10 december 2018 in De Doelen in Rotterdam. Het thema van het congres is LEF op locatie. Centraal staat hoe cliëntenraden zich nog sterker kunnen maken voor de kwaliteit van zorg voor bewoners op elke locatie van het verpleeghuis. Ontmoet deze dag ook minister Hugo de Jonge van VWS. De initiatiefnemers zijn: LOC Zeggenschap in zorg, Netwerk Cliëntenraden Zorg en het ministerie van VWS.

Thuis in het verpleeghuis

Het congres is geïnspireerd op het programmaplan van het ministerie van VWS: Thuis in het verpleeghuis. Dat draait om voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners in het verpleeghuis. Versterking van de positie van bewoners is daarbij een belangrijk onderwerp. Cliëntenraden zijn als vertegenwoordiger van bewoners essentieel. Durf en daadkracht zijn voor cliëntenraden onmisbaar. Maar ook kennis en kunde.

Programma

Tijdens dit congres doet u kennis en inspiratie op. U volgt lezingen en doet mee aan workshops, discussies en debatten over de impact van veranderingen op medezeggenschap. Veranderingen  zoals het lokaal organiseren van zorg, toenemende zorgzwaarte van cliënten en de zoektocht naar andere vormen van medezeggenschap. Daarnaast krijgt u ook concrete handreikingen voor impactvolle medezeggenschap. Meld u nu alvast kosteloos aan en ontvang in oktober het volledige programma.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor cliëntenraden van zorgorganisaties die intramurale en extramurale verpleeghuiszorg leveren.

Datum, tijd en locatie

Datum: maandag 10 december 2018
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: De Doelen in Rotterdam

Aanmelden