Regiotour UNO-UMCG en Vilans: Zoek het Uit!

26 september 2019
12.00 uur - 16.15 uur
De Nieuwe Kolk, Assen
Inschrijven

Verwonder en verbeter! Ouderenzorg en gehandicaptensector kunnen veel van elkaar leren. Kom dat op donderdagmiddag 26 september ontdekken in Assen tijdens de regiotour Zoek het uit!, die UNO-UMCG en Vilans organiseren om kennis in de ouderen- en gehandicaptenzorg beter vindbaar en toepasbaar te maken en praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen.

Tijdens diverse workshops krijg je een inkijkje in hoe onderzoek en praktijk met elkaar zijn verbonden. Je leert onder meer over het herkennen van pijn bij mensen die dat zelf niet (meer) kunnen aangeven, het tegengaan van onjuist gebruik van psychofarmaca, de mogelijkheden van moreel beraad, de inzet van ervaringsdeskundigheid en hoe je ook zelf kennis kunt overdragen.

Programma

  • 12.00 uur Inloop met lunch
  • 13.00 uur: plenair:
    • Welkom door dr. Sytse Zuidema, voorzitter UNO-UMCG, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie
    • Mieke Draijer, specialist ouderengeneeskunde en directeur Medische Zaken Alliade: Kennismaken en kennis maken met ouderenzorg en gehandicaptensector. Wat kunnen we van elkaar leren?
  • 13.40 uur Workshopronde 1
  • 14.40 uur Pauze en netwerken
  • 15.15 uur Workshopronde 2
  • 16.15 uur Borrel en afsluiting

Workshops

U kunt kiezen uit 8 workshops. Alle workshops worden in ronde 1 en 2 gegeven. U maakt bij aankomst op 26 september uw keuze kenbaar.

 1. Mag vader zijn borreltje blijven drinken? Verken morele opvattingen.

Een borrel hoort voor veel mensen bij de geneugten van het leven. Ook in het verpleeghuis worden daarom borrels geschonken. Maar wanneer is het beter om je cliënt borrel(s) te ontzeggen? Hoe weeg je verschillende belangen tegen elkaar af? Wat vind jij goede, persoonsgerichte zorg in deze situatie en hoe kijken anderen daar tegenaan? In deze sessie ga je samen ieders morele opvattingen verkennen en ontdek je hoe dit het wederzijdse begrip kan versterken en de zorg ten goede kan komen.

Sprekers: Elleke Landeweer, onderzoeker UNO-UMCG en Nina Hovenga, zorgethica en netwerkmanager UNO-UMCG

2. De kunst van het verleiden: kennis delen en laten stromen

Kennis delen is een belangrijk onderdeel van professionaliteit. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe doe je dat aansprekend en zo dat mensen op de werkvloer met de kennis aan de slag gaan? Vilans heeft veel ervaring in het (verleiden tot) kennisdelen. In deze workshop delen we voorbeelden en tips. En we laten zien hoe persona’s je helpen in het overdragen van kennis. En we dagen je uit om zelf aan de slag te gaan en je te verplaatsen in je doelgroep. Of het nu gaat om verpleegkundige Vera, beleidsmedewerker Sandra, onderzoeker Barbara, verzorgende Chantal of student Leroy. Wie wil jij verleiden?

Spreker: Leonoor Ahrens, senior adviseur Marketing & Communicatie Vilans

3. Pijn herkennen bij verminderde cognitie

Mensen met verminderde cognitie, bijvoorbeeld door dementie, kunnen vaak niet goed aangeven of ze pijn hebben. Om pijn beter te herkennen adviseren richtlijnen de inzet van een pijnobservatieschaal, bijvoorbeeld de PAIC 15 (PAIC staat voor Pain Assessment in Impaired Cognition). Maar in de praktijk wordt die nog niet vaak toegepast. Hoe werkt zo’n pijnobservatieschaal, hoe zet je hem in en hoe zorg je dat pijnobservatie onderdeel wordt van de zorg?

Sprekers: Petra Braaksma, onderzoeker UNO-UMCG en Henriëtte van der Kloet, implementatieadviseur UNO-UMCG.

4. Fysieke (in)activiteit en de zorgsector

Bewegen krijgt de laatste jaren veel aandacht. Het is een van de onderdelen van een gezonde leefstijl. Maar hoe pas je bewegen toe in de zorgpraktijk? Binnen deze workshop willen we kort onze onderzoeken bespreken over bewegen bij mensen met een verstandelijke beperking en ouderen (met dementie). Daarna gaan we graag met elkaar in gesprek om van elkaar te leren over de toepassing van bewegen: welke factoren kunnen remmend of juist stimulerend werken als je bewegen wilt toepassen binnen de zorgsector? Het doel van deze workshop is dat we allemaal naar huis gaan met informatie over bewegen en met tips uit diverse vakgebieden die mogelijk van toepassing zijn binnen de verschillende sectoren.

Sprekers: Leontien Bossink, gedragswetenschapper ’s Heeren Loo en onderzoeker RUG en Gerdine Douma, onderzoeker RUG

5. Verzilver je Ervaring en ga met Goud naar Huis – over de inzet van ervaringsdeskundigheid in zorg, in welzijn, in werk, in leven.

Ervaringsdeskundigheid speelt een steeds belangrijker rol. Het Hersenletselcentrum Noord, een samenwerkingsnetwerk van 18 organisaties gespecialiseerd in niet aangeboren hersenletsel weet daar alles van. Het netwerk, dat bestaat uit professionals en ervaringsdeskundigen, voert tal van projecten uit, kent daardoor de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen. Het netwerk neemt je graag mee in de ervaringen, want: ervaringsdeskundigheid kan veel opleveren.

Sprekers: Bieneke Blaak, ervaringsdeskundige, Jeremy Walstra, ervaringsdeskundige, Lobke Kooistra, adviseur Inclusie MEE Drenthe en Monique Vos, projectleider Hersenletselcentrum Noord

6. Leidt geluid tot probleemgedrag?

Geluid kan enorm storend zijn. Een deur die dichtslaat, piepend gekras van bestek op een bord, een keffende hond. Leidt geluidshinder bij mensen in verpleeghuizen tot irritatie, apathie, depressie of ander ‘probleemgedrag’? En vermindert dit gedrag als de geluidsomgeving verbetert? Dat zijn onderzoekers van het UNO-UMCG aan het uitzoeken in verpleeghuizen die bij het netwerk zijn aangesloten. Belangrijk doel is om zorgverleners bewust te maken van de impact van geluid. Als zij zich bewust worden van storend geluid voor de bewoners, kunnen ze het vaak ook wegnemen. En ze kunnen plezierig geluid toevoegen. Eerder leidde hetzelfde geluidsonderzoek bij mensen met ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen tot goede resultaten.

Sprekers: Onderzoeker Tjeerd Andringa en Janouk Kosters, promovendus UNO-UMCG.

7. Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. Daardoor wordt dementie steeds prominenter in de gehandicaptenzorg. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, des te ingewikkelder achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen. Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen, afgekort tot (Z)EV(M)B zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek. Daarom is in juni 2019 een project gestart dat zich richt op het signaleren van achteruitgang bij oudere mensen met (Z)EV(M)B. De komende twee jaar wordt stapsgewijs toegewerkt naar meer kennis over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen. Familieleden, zorgprofessionals en onderzoekers werken samen om dit te bereiken. Het doel van dit project is om een lijst samen te stellen met symptomen om dementie te signaleren bij mensen met (Z)EV(M)B. Gebaseerd hierop worden handreikingen en een cursus ontwikkeld. Een andere belangrijke opbrengst van dit project is de samenwerking tussen de betrokken organisaties en een website die deze samenwerking ondersteunt. Tijdens de eerste stap hebben familieleden en verschillende zorgprofessionals samen al een aantal symptomen benoemd, vragen geformuleerd voor het project en hun behoefte aan scholing aangegeven. Tijdens de workshop worden deze resultaten op interactieve wijze besproken, waarbij ook input wordt gevraagd van de deelnemers.

Spreker: Aly Waninge, Hanzehogeschool, lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing & UMCG, Health Psychology Research

8. Mag het een pilletje minder?

Minder (onjuist) gebruik van psychofarmaca, dat is het doel van het programma ‘Beter af met minder’. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste resultaten van dit programma gedeeld. Eén van de aanbevelingen is bijvoorbeeld: zorg dat je eerst zicht krijgt op de oorzaak van het probleemgedrag.

Sprekers: Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, Frank Jilesen, specialist ouderengeneeskunde

Voor wie

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals, onderzoekers, docenten, bestuurders en andere betrokkenen bij en geïnteresseerden in de kennisinfrastructuur voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Deelname aan dit congres is kosteloos. Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN.