Regionaal opleiden GZ-psychologen: GOP

8 juni 2021
13:00 - 17:00 uur
Online
Inschrijven

Er is steeds meer vraag naar psychologische ondersteuning in de ouderenzorg en het aantal beschikbare opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen is gering. Dat leidde tot een regionale instellingsoverstijgende samenwerking in de vorm van een Gecombineerde Opleidingsplaats Psychologen (GOP). Wil je hierover meer weten? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst op dinsdag 8 juni.

Uitdagingen ouderenzorg

De ouderenzorg staat voor uitdagingen. Zoals: vergrijzing, toename van ouderdomsziekten zoals dementie, toename complexiteit van zorg, extramuralisering, het ondersteunen van familieleden en teams bij het omgaan met probleemgedrag, het afbouwen van psychofarmaca en het afbouwen van andere onvrijwillige zorg. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat welzijns- en aandachtaspecten een centralere plaats innemen.

De GZ-psycholoog heeft een belangrijke toegevoegde waarde in het duiden van gedrag voor client, familie en teams en daarmee voor de kwaliteit van de zorg. Daarnaast speelt ook de Wet zorg en dwang (Wzd), waarbij een bijdrage van de GZ-psycholoog wordt gevraagd.

Gecombineerd opleiden

Meerdere zorginstellingen slaan de handen ineen door gecombineerd een opleidingserkenning aan te vragen. Zij versterken daarmee de positie binnen de lastige arbeidsmarkt door een aantrekkende werking voor potentiële (GZ-)-psychologen én voorkomen ook vroegtijdig verloop door het ontbreken van een opleidingsplaats.

Gecombineerd opleiden biedt de GZ-psycholoog in opleiding de mogelijkheid om ervaringen en expertise op te doen met een diversiteit aan clientvragen en behandelmethoden in de regio. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering in de samenwerking en het zorgaanbod in de gehele regio. Met als concreet resultaat: breed opgeleide zelfstandige GZ-psychologen in de regio, die hun bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de ouderen en hun familie.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en geïnteresseerden uit het werkveld, zoals managers, (GZ) psychologen en praktijkopleiders.

Programma bijeenkomst

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots in de regio is initiatiefnemer van de bijeenkomst op 8 juni. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op gecombineerd opleiden. Wat vraagt dit van het beleid? Hoe organiseer je een GOP? En wat is de rol van de praktijkopleider en de regionale begeleidingscommissie? Ook deelt o.a. regio Achterhoek haar ervaringen uit de praktijk. Ten slotte is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

Workshops en sprekers

Op dinsdag 8 juni staan de volgende sessies op het programma:

Plenaire sessie: Ode aan opleidingskansen in de ouderenzorg

De complexiteit van het werk in de ouderenzorg en de kwetsbaarheid van de doelgroep vraagt om goed opgeleide psychologen. We zien echter een enorme kloof tussen vraag naar en beschikbaarheid van BIG-geregistreerde psychologen in de ouderenzorg. Uitbreiding van opleidingsmogelijkheden in de ouderenzorg is dringend nodig. Een sector die ontwikkelingsperspectief biedt, trekt gemotiveerde en goede krachten aan en houdt ze vast! Deze workshop gaat hierop in.

Marja Vink is klinisch psycholoog in de verpleeghuiszorg bij Zorgspectrum in Nieuwegein. Daar maakt zij deel uit van een Mobiel Geriatrisch Team en begeleidt collega’s die in opleiding zijn tot gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast heeft zij een aanstelling als wetenschappelijk docent voor professionals in de ouderenzorg bij GERION/VUmc in Amsterdam.

Sessie 1: De rol van praktijk- en werkbegeleider binnen de GOP

In deze workshop deelt Angela haar ervaringen als werkbegeleider binnen de GOP-Achterhoek en de Regionale Opleidingscommissie. Hoe wordt een Individueel Opleidingsplan vorm gegeven? Wat is de rol van de Regionale Opleidings Commissie? Welke issues komen naar voren? 

  • Spreker: Angela Onderwater, GZ-psycholoog Sensire, werkbegeleider GOP-Achterhoek, deelnemer Regionale Opleidings Commissie
  • Regio Achterhoek leidt zelf GZ-psychologen op. Lees het interview.

Sessie 2: Nut, noodzaak en hindernissen in gezamenlijk opleiden van GZ-psychologen

Hoe kan innovatieve opleiding en regionale samenwerking de zorgorganisaties helpen de schaarste van GZ-psychologen duurzaam op te lossen? Wat is daarvoor nodig en welke hindernissen ondervinden zij daarbij? Aukje Reinders, bestuurder van Coloriet en penvoerder Duurzame Medische Zorg in Flevoland zal daarover haar ervaringen delen in haar workshop.

  • Spreker: Aukje Reinders, bestuurder Coloriet

Sessie 3: De GOP: meer dan samen opleiden

In deze workshop gaan we in op de functie van de Regionale Begeleidings Commissie van een GOP. Hierbij deelt Martijn zijn ervaringen als Voorzitter. We beantwoorden o.a. de vragen wat is de functie van een RBC? Welke rol vervult de RBC binnen een GOP? En waar kun je tegenaan lopen in de ontwikkeling van een GOP.

  • Spreker:Martijn Jansen, Operationeel manager Advies- en behandelcentrum bij Azora en voorzitter Regionale Begeleiding Commissie GOP-Achterhoek.

Datum, tijd en locatie 

  • Datum: dinsdag 8 juni 2021
  • Tijd: tussen 13:00 – 17:00 uur (exacte tijd volgt nog)
  • Locatie: online bijeenkomst

Aanmelden

Meld je aan voor de bijeenkomst Regionaal opleiden GZ-psychologen (GOP). Deelname is kosteloos. Ongeveer een week voor de bijeenkomst krijg je een Zoom-link toegestuurd. Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd.

Meer weten