Open kennisevent: Kwaliteitsindicator ‘Aandacht voor Eten en Drinken’ – Regio Noord

13 december 2019
10.00 - 15.00
Nog nader te bepalen
Inschrijven

Onlangs is aan de lijst met verplichte indicatoren binnen het kwaliteitskader VVT, de indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ toegevoegd. Actiz wil haar leden hierbij ondersteunen. Vanuit haar doelstelling is Eten+Welzijn gevraagd hierbij te ondersteunen. Daarom organiseren ze op vrijdag 13 december a.s. een open kennisevent met als thema: Hoe geef ik inhoud aan de verplichte kwaliteitsindicator verpleeghuiszorg voor 2019 ‘Aandacht voor Eten en Drinken’.

Hierbij wordt een MenUkaart gelanceerd waarbinnen Stichting Eten+Welzijn, Patiënt & Voeding en RIVM samenwerken. De MenUkaart is een stappenplan naar het voedingsbeleid van morgen om bewoners zo gezond mogelijk te maken en te houden met tegelijkertijd oog voor duurzaamheid.

De menukaart maakt het bestuurders (managers) én cliënten/patiëntenraden gemakkelijker om vast te stellen op welke manier zij in hun instellingen aan de slag willen. De MenUkaart maakt hierbij gebruik van de visie en de feiten zoals geformuleerd door het RIVM (‘Wat ligt er op ons bord’). De onderliggende perspectieven ‘Gezondheid’, ‘Duurzaamheid’,  ‘Welzijn’ en ‘Patient empowerment’ maken gebruik van de richtlijnen van Voedingscentrum, European Patient’s Forum en IPH.

Tijdens de Kick-off krijgen cliëntenraden, voedingsverantwoordelijken, diëtisten en kwaliteitsmanagers uitleg over hoe deze menukaart werkt en hoe deze kan ingezet worden om binnen de eigen organisatie een passend voedingsbeleid kan worden opgezet. Hierbij wordt vooral ingegaan op de richtlijnen:

  • Wat wordt van zorgorganisatie verwacht binnen de WLZ
  • Hoe zijn deze tot stand gekomen?
  • Zijn deze richtlijnen ook voor mijn doelgroep relevant en haalbaar?
  • Welke invloed heeft de cliënt hierin en hoe organiseer ik dit?
  • Hoe implementeer ik?
  • Wat zijn sleutels tot succes?

Datum, tijd en locatie

  • Datum: vrijdag 13 december 2019
  • Tijd: 10:00 tot 15:00 uur
  • Locatie: nog nader te bepalen
  • Kosten:  geen

Meer weten