Online workshop: Goed toezicht houden bij kleine verpleeghuizen

Reisgids voor toezichthouders

Vorig jaar publiceerden we de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader’. De gids gaat in op welke manier de raad van toezicht kan bijdragen aan het bieden van goede zorg in verpleeghuizen. U vindt in deze reisgids praktische handvatten en genoeg inspiratie voor toezichthouders. Die helpen bij het maken van bewuste afwegingen en bij het voeren van de dialoog. De reisgids is gemaakt door Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), Vilans en een expertgroep.

Tijdens deze workshop bespreken we de reisgids. Hoe gebruikt u deze in praktijk en in samenhang met het kwaliteitskader? Daarna gaan we praktisch aan de slag met casuïstiek. In kleine groepen wisselt u ervaringen uit met betrekking tot toezichthouden en de kwaliteit van persoonsgerichte zorg. U wordt geïnspireerd door anderen en hoort vanuit verschillende invalshoeken over toezicht houden op de kwaliteit van verpleeghuiszorg.

Voor wie?

Deze workshop is specifiek bedoeld voor leden van raden van toezicht van kleine verpleeghuizen.

Aanmelden

Meer weten

Toezichthouders (middel)grote verpleeghuizen

Op dinsdag 10 mei organiseren we een intervisiebijeenkomst voor toezichthouders bij (middel)grote verpleeghuizen. Meld u aan voor deze bijeenkomst.