Online bijeenkomst: Zicht op domeinoverstijgend samenwerken

12 mei 2021
10.00 - 12.00 uur
online
Inschrijven

Domeinoverstijgend samenwerken, onder die noemer gingen drie experimenten in verschillende regio’s van start. Het resultaat mag er zijn. Kwetsbare ouderen kunnen beter hun eigen leven leiden en met domeinoverstijgend werken worden veel kosten bespaard. Op woensdag 12 mei organiseren we een online bijeenkomst waarin we dieper ingaan op dit belangrijke thema.

Tijdens deze online bijeenkomst laten we de nut en noodzaak zien om domeinoverstijgend samen te gaan werken. Denk aan wetgeving, rechtmatigheid, hoe betaal je het en hoe leg je verantwoording af. Met voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe je kan starten met deze vorm van samenwerken. Betrokkenen bij de drie experimenten komen aan het woord en de onderzoekers van Significant, die de experimenten onlangs evalueerden. Ook horen we van de betrokken zorgkantoren en gemeenten.

Komen tot domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kost tijd en vergt de inzet van alle betrokken partijen. Nu er een mogelijke wetswijziging aan lijkt te komen, is dit het moment om een start te maken met het vormgeven van samenwerkingsverbanden. Dus meld je aan!

Onderzoek Significant

Goede zorg voor kwetsbare ouderen, zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat was het uitgangspunt van de drie experimenten met domeinoverstijgende samenwerking in Dongen, Ede en Hollandscheveld.

Uit het evaluatieonderzoek dat Significant uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat cliënten, naasten en medewerkers deze manier van werken als positief ervaren. Domeinoverstijgend samenwerken leidt tot meer doelmatige zorg, vanwege de besparingen die in de Wlz worden gerealiseerd. Zelfs na compensatie van meerkosten in de Wmo en Zvw.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers V&V organisaties, inkopers zorgkantoren en zorgverzekeraars, Wmo beleidsmakers gemeenten en projectleiders die betrokken zijn bij andere domeinoverstijgende initiatieven.

Programma

 • Welkom
 • Nut en noodzaak domeinoverstijgend samenwerken
 • Panelgesprek met betrokkenen uit de drie experimenten
 • Subsessies (in twee rondes):
  • Werken in een netwerk
  • Resultaten onderzoek Significant
  • Starten met domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk
 • Afsluiting

Praktische informatie

 • Datum: woensdag 12 mei 2021
 • Tijd: 10.00 – 12.00 uur
 • Locatie: online bijeenkomst
 • Aanmelden: Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Meld je aan voor deze bijeenkomst via het online aanmeldformulier.

Meer weten