Online bijeenkomst: Met personeelsplanning werken aan behoud van medewerkers

7 juni 2021
15.00 - 17.00 uur
online
Inschrijven

Een goede personeelsplanning is een belangrijke factor voor het behoud van medewerkers. Vanuit visie en beleid kom je vaak op papier tot een bepaalde mix van functies en bezettingsnormen. De dagelijkse praktijk van medewerkers blijkt echter veel complexer. Is er bijvoorbeeld voldoende tijd om in te spelen op de behoeftes van de bewoners, of om te rapporteren en te reflecteren? Hiervoor zijn medewerkers mede afhankelijk van de mate waarin zaken als teamsamenstelling, dagstructuur en het dienstenpatroon efficiënt en realistisch zijn ingeregeld. En daar ontstaan in de praktijk veel knelpunten die effect hebben op het verloop van medewerkers.

Door systematisch en periodiek stil te staan bij de personeelsplanning in de praktijk kunnen teams zelf zoeken naar oplossingen. Enerzijds door de planning contextgebonden in te vullen. Anderzijds door specifieke overkoepelende punten te adresseren bij het management zodat er eventueel aanvullende randvoorwaarden voor kunnen worden gecreëerd.  

Hoe kun je dit concreet handen en voeten geven? Daar zijn verschillende methoden en tools voor. Tijdens deze online bijeenkomst lichten we 2 praktijkvoorbeelden uit van zorgorganisaties waarin teams, met ondersteuning vanuit Waardigheid en trots op locatie, aan de slag zijn gegaan met het optimaliseren van hun personeelsplanning. Zo hebben zij beleid en praktijk dichter bij elkaar gebracht. Na deze online bijeenkomst heb je je kennis en inzicht op dit vraagstuk vergroot en kun je met de tips en voorbeelden concreet in je eigen organisatie aan de slag. 

Voor wie? 

De bijeenkomst is bedoeld voor (locatie- en team)managers, HRM-professionals en zorgprofessionals. 

Programma 

15.00  uur: Welkom en algemene inleiding over personeelsplanning 

15.15 uur:  Praktijkcase 1: Vecht en IJssel is bezig met een omslag naar persoonsgerichte kleinschalige zorg. Dat heeft veel consequenties voor medewerkers qua teamsamenstelling, basisdienstenpatroon en de dagstructuur. Welke stappen heeft Vecht en IJssel in dialoog met de medewerkers hierin gezet en met welke resultaten? Dodo Cossee (locatiemanager) en Marjorie Noslin (teamleider) geven aan welke lessen zij daarbij hebben geleerd. 

15.55 uur:  Pauze 

16.05 uur:  Praktijkcase 2: Attent Zorg en Behandeling werkt aan een toekomstbestendige capaciteitsplanning. Zij richt zich daarbij naast de kwantitatieve kant sterk op de kwalitatieve kant. Interessant is onder andere hoe zij insteken op individuele competenties van medewerkers bij de capaciteitsplanning om als team de dagelijkse totaalprestatie te kunnen leveren. Myke Bonouvrié (manager opleiden en leren) en Margriet Boerma (coach Waardigheid en trots op locatie) geven je diverse tips. 

16.45 uur:  Oogst en afronding  

Praktische informatie 

  • Datum: maandag 7 juni 2021 
  • Tijd: 15.00 – 17.00 uur 
  • Locatie: online bijeenkomst 
  • Aanmelden: Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Meld je aan voor deze bijeenkomst via het online formulier

Meer weten