Netwerkbijeenkomst – Verder bouwen in de regio aan duurzame medische zorg

Drie jaar geleden zijn organisaties regionaal gaan samenwerken om te komen tot nieuwe zorg- en opleidingsvormen. Denk aan triage, gezamenlijke ANW, regionaal opleiden en inzet van technologie. Tijdens een online netwerkbijeenkomst op 16 november maken we de balans op, wat hebben we geleerd? En we kijken ook vooruit: hoe gaan de regio’s verder?

Plannen voor 2022

Op dinsdag 16 november kijken we naar de geleerde lessen. Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen? Hoe gaan de regio’s in 2022 verder met bouwen aan duurzame medische zorg? We besteden aandacht aan:

  • de koppeling tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen
  • de positie van verschillende beroepsgroepen
  • domeinoverstijgend organiseren van zorg

Regionale ouderenzorg

Bestuurders, beleidsmakers en het ministerie van VWS gaan met elkaar in gesprek over de vraag wat er nodig is om de regionale ouderenzorg de komende jaren te versterken. Kortom, in een inspirerend programma krijg je handvatten en inzichten om verder te bouwen aan duurzame medische zorg voor ouderen.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, orthopedagoog generalisten, verpleegkundig specialisten, phycisian assistants, verpleegkundigen, verzorgenden, bestuurders, managers en regionale programmamanagers en projectleiders.

Aanwezig zijn beleidsmakers van het ministerie van VWS, coaches van Waardigheid en trots in de regio en vertegenwoordigers van zorgkantoren. Zij vertalen de geleerde lessen naar landelijk beleid.

Aanmelden

Alvast meer lezen over duurzame medische zorg? Bekijk dan de volgende artikelen: