Landelijke online netwerkbijeenkomst Duurzame Medische Zorg

19 november 2020
14.00 - 16.30 uur
Online via Zoom
Inschrijven

Op 19 november aanstaande organiseert Waardigheid en trots in de regio online de landelijke netwerkbijeenkomst Duurzame Medische Zorg aan Ouderen.  Tijdens de bijeenkomst worden praktijkervaringen met een regionale aanpak actief gedeeld. Onderwerpen die op het programma staan zijn: ANW, triage en taakherschikking, samenwerking tussen SO en huisarts in de VVT en de inzet van zorgtechnologie. De online bijeenkomst wordt uitgezonden via Zoom.

Over het programma

 • Ester Bertholet geeft een inspirerende presentatie over haar praktijk Ouderengeneeskunde in Velp waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen samenwerken aan goede zorg voor ouderen thuis.
 • Vanuit het actieonderzoek vertelt Iris Wallenburg van de Erasmus Universiteit Rotterdam meer over de bevindingen uit de regionale pilots en overstijgende lessen voor regionale samenwerking in de ouderenzorg.
 • Beleidsmakers van VWS, coaches van Waardigheid en trots en vertegenwoordigers van zorgkantoren zijn aanwezig voor het vertalen van de geleerde lessen naar landelijk beleid. Gezamenlijk wordt geleerd van goede voorbeelden uit de regio en worden knelpunten in de uitvoering en in het beleid besproken met als doel om de zorgcapaciteit in de regio te vergroten en de kwaliteit van zorg aan ouderen te verbeteren.
 • Er zijn ook twee interactieve workshoprondes waar projectleiders en specialisten ouderengeneeskunde uit drie regio’s, waarin nu wordt geëxperimenteerd met regionale samenwerking, hun ervaringen delen.
 • Tijdens de workshoprondes kun je twee van de drie sessies volgen. Op de dag zelf kun je kiezen aan welke sessies je wilt deelnemen:
  • Sessie 1: Regio Achterhoek – Gezamenlijke ANW in de Achterhoek Samenwerking in de avond-/nacht-/weekenddienst (daarbij worden ervaringen gedeeld t.a.v. de randvoorwaarden voor inter-organisationele samenwerking, o.a. triage en gedeeld gebruik elektronisch patiëntendossier
  • Sessie 2: Regio Midden Holland – Huisarts in het verpleeghuis en VS in de eerste lijn. Samenwerking tussen huisarts en SO in het verpleeghuis, waarbij het ook zal gaan over de rol van de VS in de organisatie
  • Sessie 3: Regio Groningen – Triage in de ouderenzorg (regio Groningen)

Programma

13:45 uur          Digitale inloop
14:00 uur          Welkom en korte inleiding door Jan Verschuren, Waardigheid en trots in de regio
14:05 uur          Tussenrapportage (actie-)onderzoek in de regio’s door Iris Wallenburg, Erasmus Universiteit
14:20 uur          Workshopronde 1 (keuze uit 3 interessante sessies)
14.55 uur          Korte pauze
15:00 uur          Inspiratiespreker Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde
15:25 uur          Workshopronde 2 (keuze uit 3 interessante sessies)
16:00 uur          Afronding workshops/start informeel gedeelte (‘naborrel/netwerken’)
16:30 uur          Einde

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, bestuurders, managers, projectleiders.

Accreditatie

Voor deze bijeenkomst is accreditatie toegekend voor specialisten ouderengeneeskunde (2 punten) en verpleegkundig specialisten (2 punten).

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u de link naar de bijeenkomst en een instructie om in te loggen.

Meer weten