Leren en verbeteren met de Kwaliteit Verbetercyclus

De Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) is ontwikkeld om zorgmedewerkers te ondersteunen om in het dagelijks werk aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering en om vorm te geven aan een lerende organisatie. Door samen te leren en te reflecteren over de kwaliteit van zorg. Wil je hier meer over weten? Kom dan naar de bijeenkomst op maandag 21 juni. We lanceren een nieuwe publicatie over de KVC tijdens de bijeenkomst!

De publicatie is tot stand gekomen met de medewerking van zes verpleeghuisorganisaties. De implementatie van het leren en verbeteren met behulp van de KVC is bij deze zes organisaties in beeld gebracht aan de hand van het verandermodel van Kotter. In deze bijeenkomst staan de ervaringen van de organisaties en de geleerde lessen centraal.  

Tijdens de bijeenkomst deelt een verpleeghuisorganisatie inzichten en ervaringen uit de praktijk. Daarnaast bieden we handvatten om zelf met leren en verbeteren aan de slag te gaan binnen je eigen organisatie en laten we zien hoe de KVC bijdraagt aan de ontwikkeling van een lerende organisatie.  

Kwaliteit Verbetercyclus (KVC)

De Kwaliteit Verbetercyclus helpt medewerkers in de verpleeghuiszorg met leren aan de slag gaan. Teams op alle lagen van de organisatie krijgen inzicht in hoe medewerkers en betrokkenen de kwaliteit op de afdeling ervaren. Zij bespreken deze inzichten in een verbeterdialoog en komen tot concrete verbeteracties. Vervolgens wordt gemonitord of de verbeteracties leiden tot een positievere kwaliteitservaring en worden ervaringen gedeeld. Deze werkwijze stimuleert eigenaarschap bij teams op hun verbeterproces. Het raakt de intrinsieke motivatie en draagt bij aan blijvende gedragsverandering.

Voor wie? 

De bijeenkomst is bedoeld voor kwaliteitsmedewerkers, -specialisten, en -verpleegkundigen, staf- en beleidsmedewerkers en leidinggevenden in de zorg. Maar ook andere (zorg)medewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom.    

Datum, tijd en locatie 

  • Datum: maandag 21 juni 2021 
  • Tijd: 15.30 – 16.30 uur 
  • Locatie: online, achter je laptop 

Meer weten en aanmelden