Inspiratiesessie: Multidisciplinair samenwerken en triage in het verpleeghuis

27 mei 2021
15.30 – 17.00 uur
online
Inschrijven

In verpleeghuizen is het steeds belangrijker om tussen verschillende disciplines goed samen te werken. Samenwerken met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Maar ook het multidisciplinair samenwerken binnen de huizen. In de online inspiratiesessie op donderdag 27 mei gaan we hier verder op in.

In deze online inspiratiesessie kijken we vanuit een kader eerst breed naar het thema multidisciplinair samenwerken. Daarna focussen we op de samenwerking in de driehoek arts, verpleegkundige en verzorgende. En ten slotte laten we vanuit het voorbeeld van AxionContinu zien hoe je specifiek triage en die samenwerking goed inricht.

Samenwerking arts en zorgmedewerkers

De bijeenkomst start met een introductie op het thema vanuit Vilans. Vervolgens is Iris Wallenburg van de Erasmus Universiteit onze gast. Zij zal ingaan op het belang van een gezamenlijk taal en het samenwerken tussen arts, verpleegkundige en verzorgende in het verpleeghuis.

Dan delen Agaath Bruin en Nancy Bruning, praktijkverpleegkundige en opleider bij AxionContinu, hun ervaringen. Zij hebben een triageboekje speciaal voor verzorgenden ontwikkeld. Aan de hand van het boekje kunnen alle zorgmedewerkers een bewoner snel observeren als zij zien dat er iets niet goed gaat. Wanneer het nodig is bellen zorgmedewerkers vervolgens de coördinerend verpleegkundige of de praktijkverpleegkundige die voorwacht zijn voor de arts. Dankzij het gebruik van het Triageboekje wordt de informatie concreet en eenduidig overgebracht. Verpleegkundigen en artsen kunnen op  hun beurt goed inschatten wat nodig is. Agaath en Nancy zullen hier verder op ingaan en vragen van jullie beantwoorden.

Tot slot gaan we in gesprek met elkaar. Welke knelpunten zien jullie rondom triage en multidisciplinair samenwerken? Zijn er nog goede tips? Over bijvoorbeeld het organiseren van een goed multidisciplinair overleg en het samenwerken rondom een zorgleefplan. Al met al een inspirerende sessie, die je niet wilt missen!

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor (locatie)managers van verpleeghuizen. Kwaliteitsverpleegkundigen en staf zijn ook welkom.

Programma

  • Welkom
  • Kader rond multidisciplinaire samenwerking
  • Inleiding door Iris Wallenburg (Erasmus Universiteit)
  • Presentatie door Agaath Bruin en Nancy Bruning (AxionContinu)
  • In gesprek met elkaar
  • Afsluiting

Datum, tijd en locatie

  • Datum: donderdag 27 mei
  • Tijd: 15.30 – 17.00 uur
  • Locatie: online bijeenkomst

Aanmelden

Meld je aan voor de online inspiratiesessie over multidisciplinair samenwerken en triage in het verpleeghuis. Deelname is kosteloos. Ongeveer een week voor de bijeenkomst krijg je een link toegestuurd.

Meer weten

Deze sessie vindt plaats in het kader van de SPOT ON week over multidisciplinair samenwerken. Lees wat er in deze SPOT ON week van 24 – 28 mei te leren valt over dit thema.