Informatiebijeenkomst Wet zorg en dwang (Tiel)

28 januari 2020
12.30 - 17.00 uur
Van der Valk hotel - Tiel
Inschrijven

In januari en februari organiseert het Ministerie van VWS opnieuw 6 informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) voor zorgprofessionals en beleidsmakers. Op 1 januari 2020 treedt de Wzd in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. 

Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen verandert met de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

N.B. Deze bijeenkomsten zijn een herhaling van de 8 informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang die het ministerie van VWS in september organiseerde. De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor zorgprofessionals en beleidsmakers die er in september niet bij konden zijn.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarin het juridisch kader van de Wet zorg en dwang wordt toegelicht. Daarnaast vinden er diverse workshops plaats.

 • 12:30 uur: Inloop
 • 13:00 uur: Opening en presentatie door VWS
 • 13:45 uur: Start eerste workshopronde
 • 14:30 uur: Pauze
 • 15:00 uur: Start tweede workshopronde
 • 15:50 uur: Start derde workshopronde
 • 16:35 uur: Einde met afsluitend een drankje

Workshops

Er zijn in totaal 7 verschillende workshops, verdeeld over 3 rondes. U heeft dus de mogelijkheid om 3 van de 7 workshops bij te wonen. Het workshopaanbod is als volgt:

 • Workshop 1: Het stappenplan
 • Workshop 2: Verzet
 • Workshop 3: Onvrijwillige zorg
 • Workshop 4: Zorginhoudelijke, juridische en medische expertise bij opname in een Wzd accommodatie
 • Workshop 5: Vertegenwoordiging cliënt
 • Workshop 6: Toezicht IGJ op de Wet zorg en dwang
 • Workshop 7: Pilots

Lees meer over het workshopaanbod

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang via het online aanmeldformulier.