Informatiebijeenkomst starten met KIK-V

Het programma KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) organiseert op 25 augustus een online informatiebijeenkomst over de implementatie van de afsprakenset KIK-V. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgaanbieders die zich willen oriënteren op KIK-V. Tijdens de bijeenkomst wordt toegelicht wat KIK-V voor jouw organisatie betekent en welke stappen je kunt zetten voor de implementatie. Zorgaanbieders die al deelnemen aan KIK-V vertellen over hun ervaringen, wat KIK-V betekent in de dagelijkse praktijk, in het werkproces en wat het oplevert.

Programma bijeenkomst

De bijeenkomst heeft een informatief programma met gastsprekers uit de verpleeghuissector. Samen worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

  • Wat willen we bereiken met KIK-V?
  • Waar bestaat ‘implementatie’ concreet uit en wat levert het op?

Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen over KIK-V.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgaanbieders die zich willen oriënteren op KIK-V. De bijeenkomst is voor onder andere beleidsadviseurs, ICT-medewerkers en controllers interessant.

Aanmelden

Aanmelden voor deze kennissessie kan via de website van KIK-V.

Afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie

Begin dit jaar hebben de ketenpartijen in de verpleeghuiszorg een convenant getekend om de afsprakenset vanuit het programma KIK-V te bezegelen. In deze afsprakenset staat welke kwaliteitsinformatie op welk moment en op welke manier door zorgaanbieders aangeleverd moet worden en ook op welke manier deze informatie door de ketenpartijen gebruikt mag worden. Hiermee worden de administratieve lasten voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens verlaagd. Alle zorgaanbieders en ketenpartijen zullen moeten gaan werken volgens de afsprakenset KIK-V. Meer weten over de implementatie van KIK-V? Bekijk de tool Implementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie (KIK-V)