Landelijke netwerkbijeenkomst – Brandstof voor duurzame medische zorg

Waardigheid en trots in de regio nodigt je samen met de Erasmus Universiteit uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst ‘Brandstof voor duurzame medische zorg – regionale bewegingen naar anders organiseren van medische zorg’.

In vertrouwen samenwerken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor ouderen en kwetsbare cliënten. Dat is in veel regio’s een belangrijke ambitie. Het netwerk laat regio’s aan het woord die deze ambitie hebben gekoppeld aan praktische stappen. Zij delen hun projectervaringen met jou.

Vernieuwend

Wil je geïnspireerd worden door regio’s die bezig zijn met vernieuwende stappen in duurzame medische zorg voor ouderen en kwetsbare cliënten? Schrijf je dan nu in en kom op 21 juni naar de online landelijke netwerkbijeenkomst ‘Brandstof voor duurzame medische zorg – regionale bewegingen naar anders organiseren van medische zorg’. 

Programma Brandstof voor duurzame medische zorg

Plenaire sessie: Erasmus Universiteit Rotterdam – De mechanismes van regionalisering

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben de laatste jaren verschillende initiatieven in het programma Duurzame medische zorg gevolgd. Ze hebben gezien hoe werk is gemaakt van regionale samenwerking in de VVT-sector, van verkenning van de mogelijke samenwerking, tot ontwikkeling van initiatieven, tot implementatie. In zijn bijdrage gaat onderzoeker Jitse Schuurmans in op het werk dat door bestuurders, professionals en projectleiders gedaan moet worden om regionale initiatieven van de grond te krijgen. Dit werk betreft:

 1. het werken aan urgentie en commitment
 2. het betrekken van actoren op verschillende lagen van het zorgsysteem
 3. het creëren van regelruimte in beleid
 4. het initiëren van projecten op verschillende schaalgrootte
 5. creëren en bestendigen van regionale infrastructuren
 • Door: dr. Jitse Schuurmans, assistant professor Healthcare Governance   

Sessies

Een greep uit de sessies die na het plenaire gedeelte op de netwerkbijeenkomst op het programma staan:

Ambulant Team Ouderen

Carinova, Zorggroep Solis en de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken starten een samenwerking, gericht op kwetsbare ouderen thuis: Ambulant Team Ouderen (ATO). Doel is om sneller en makkelijker specialistische kennis en kunde beschikbaar te stellen bij complexe zorgvragen voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Voor de huisartsen is er een centraal punt waar zij terecht kunnen met hun (zorg)vragen rondom ouderen. Als de complexiteit toeneemt is meer samenwerking wenselijk. Via het ATO kan de huisarts de specialist ouderengeneeskunde inschakelen voor specialistische diagnostiek, advies en zo nodig behandeling. Psychologen en later ook paramedici werken via het ATO intensiever samen met de huisartsen. 

 • Door: M. van de Belt, specialist ouderengeneeskunde. Kaderarts eerste lijn. WZD-functionaris
 • Regio Midden-IJssel

Acute zorg in de VVT: samen slimmer doen

In de avond, nacht en weekenden (ANW) is de arts oproepbaar voor acute zorgvragen. 75% van de acute zorgvragen vanuit een locatie kunnen opgelost worden op verpleegkundig niveau. Dat gebeurt door een goede triage met specifiek geschoolde verpleegkundigen. Door het samen te doen met meerdere organisaties is er voordeel voor iedereen: 

 • voor de client: snelle antwoorden en acties
 • voor de zorgmedewerker op locatie: empowerment
 • voor de triageverpleegkundige: een uitdagende job
 • voor de dienstdoende artsen: goed voorbereide vragen en alleen wat nodig is
 • minder kosten 

Aanleiding: schaarste op gebied van de beschikbaarheid van artsen in de ANW, aantrekkelijkheid van functie van verpleegkundigen in de ANW. In een pilot van 6 maanden heeft een samenwerking van 5 VVT-organisaties invulling gegeven aan een centraal triage verpleegkundig team. De uitdaging om 5 verschillende dossiers en 5 culturen bij elkaar te brengen, dienstroosters te vullen, en een buitengewoon belangrijke en verantwoordelijke functie in de acute zorg in een pilot vorm te geven, is best spannend.

 • Door: Interzorg, Icare, Zorggroep Drenthe, Accolade, Derkshoes
 • Regio Drenthe

V&V, huisartsen en ziekenhuis werken aan regiomodel voor de ANW-zorg

De V&V in Zuidoost-Friesland werkt samen met het ziekenhuis en de eerstelijn aan een regiomodel voor de ANW-zorg. De Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen was een eerste uitkomst. De ambitie is groter en complex. Zuidoost-Friesland neemt je mee in de dilemma’s en oplossingsrichtingen die zij tegenkomen bij de ontwikkeling van deze domeinoverstijgende samenwerking met ziekenhuis en eerstelijn.

 • Door: Karine van der Kraan, regiomanager. Erik Volders, adviseur RvB
 • Regio Friesland

Regionale samenwerking opleiding psychologen

Regionale projectleiders vertellen over de praktijkervaringen met de ontwikkeling van een GOP in de regio. Welke hobbels worden genomen, welke plannen worden gemaakt en wat zijn de perspectieven?

 • Door: Daniëlle Groenewoud, regionaal praktijkopleider Flevoland en Margreet Brongers, regionaal praktijkopleider Achterhoek
 • Regio’s Flevoland en Achterhoek

Populatiegerichte duurzame (medische) zorg: een sociale senior of een PG-cliënt

In regio Heerenveen maakt 6% van de populatie zo’n 64% van de totale zorgkosten (WLZ, Zvw en WMO). De meeste kosten worden gemaakt door de 22.000 sociale senioren die wonen in de regio. Dit zijn 65+’ers met een gemiddelde opleiding die graag vrijwilligerswerk doen.  

Het regionale samenwerkingsverband Regioplan Heerenveen en omstreken (ouderenzorg, ziekenhuis, huisartsen en gemeenten) ontwikkelen in de komende jaren gezamenlijk interventies gericht op specifieke groepen in de samenleving. De oplossingsrichtingen zijn onder andere:

 • taakdelegatie
 • preventie
 • positieve gezondheid
 • reablement

Het hogere doel: werken aan een gezondere populatie in de regio, meer ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten (triple aim).

 • Door: Ester Kuiper (bestuurder KwadrantGroep)
 • Regio Friesland, Heerenveen

Avond-, nacht- en weekenddiensten: samenwerken, leren en bijstellen. Een kijkje in het proces en leerelementen

Sinds 1 september 2021 werken in de regio Achterhoek de artsen van Sensire, Careaz, Marga Klompé en Azora samen in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Er is veel geleerd en een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Met deze evaluatie is het experiment bijgesteld en doen we in plaats van in 1 gezamenlijke regio nu in 2 groepen nieuwe ervaringen op. Daarbij leren we als regio samen verder. We nemen je tijdens de sessie mee in het proces dat we gelopen hebben qua voorbereiding. En vooral hoor je over de ervaringen die we opgedaan hebben en waar we bijgesteld hebben.   

 • Door: Sensire, Careaz, Marga Klompé, Azora en Markenheem 
 • Regio Achterhoek

ONUe (Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn): behandelaren werken samen om zorg voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn te organiseren

ONUe is een sterk groeiend netwerk van specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en GZ-psychologen (en binnenkort waarschijnlijk ook casemanagers) die werken bij verschillende organisaties in Utrecht. Zij behandelen vanuit de verschillende VVT-organisaties cliënten in de eerste lijn in aanvulling op huisartsgeneeskundige zorg. Met deze samenwerking vormt ONUe een centraal aanspreekpunt voor huisartsen en andere zorgverleners.

De missie van ONUe is om specialistische expertise beschikbaar te stellen voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie en bij te dragen aan een stabiele infrastructuur in de eerstelijnszorg in Utrecht en al vroeg in de keten waar nodig bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek in de langdurige zorg. Op dit moment werkt ONUe in geheel Utrecht Stad (circa 60 praktijken) en een gedeelte van Utrecht West (circa 15 praktijken) vanuit zes verschillende (zorg)organisaties. Vanwege de groeiende behoefte aan consulten en de succesvolle aanpak is ONUe gevraagd het werkgebied te vergroten. 2022 staat in het teken van verdere uitbreiding en inhoudelijke doorontwikkeling.

In deze masterclass hoor je over de opzet, ontwikkelingen en knelpunten die ONUe tegenkomt bij het realiseren van hun ambities.

 • Door: Hanneke van de Sandt (SO Careyn, kaderarts eerste lijn) & n.t.b stuurgroeplid ONUe en Ellen den Mulder
 • Regio Utrecht Stad en Utrecht West

Voor wie?

De bijeenkomst ‘Brandstof voor duurzame medische zorg – regionale bewegingen naar anders organiseren van medische zorg’ is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, andere behandelaren, verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, verzorgenden, zorginkopers, bestuurders, managers en regionale programmamanagers en projectleiders, branche- en beroepsverenigingen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de netwerkbijeenkomst Brandstof voor duurzame medische zorg – regionale bewegingen naar anders organiseren van medische zorg? Gebruik dan het online formulier. Ongeveer een week van tevoren krijg je een link toegestuurd voor de online bijeenkomst. Deelname is kosteloos.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten.