Domeinoverstijgend samen werken aan een regiomodel voor ANW-zorg

Op 17 november organiseert  Duurzame medische zorg de tweede landelijke (online) netwerkbijeenkomst van dit jaar. Deze keer staat één domeinoverstijgend regionaal project centraal. In regio Zuidoost Friesland wordt krachten van het verpleeghuis, ziekenhuis en huisartsen gebundeld. Vanuit verschillende perspectieven krijgt u een kijkje in de innovatiekeuken en vragen zij u mee te denken over het ontwikkelpad dat zij bewandelen.

Programma

In deze domeinoverstijgende samenwerking in Zuidoost Friesland belichten bestuurders, zorgkantoor en verschillende behandelaren (SO, HA, SEH) de ambitie en de weg er naartoe. Deze verschillende perspectieven staan centraal in deze bijeenkomst. Om te beginnen gaan de twee bestuurders van zorgorganisatie ZuidOostZorg (met 13 locaties) en het ziekenhuis Nij Smellinghe in op de achterliggende motieven waarom zij deze samenwerking hebben opgezocht. Wat waren de knelpunten en waarom en wat moet fundamenteel anders? Welke barrières en kansen doen zich voor in de ontwikkeling van dit regiomodel ANW en waar werkt men naartoe. Daarna gaan we kijken hoe cliënten voor een passend zorgaanbod steeds afhankelijker worden van goede samenwerking tussen zorgkantoren, verzekeraars en aanbieders vanuit verschillende domeinen. Hoe kijkt het zorgkantoor naar dit project? Waar liggen voor hen de uitdagingen? Hoe wordt gedacht over domeinoverstijgende financiering? Hoe ontwikkelt de rol van het zorgkantoor zich?

Vervolgens zoomen verschillende behandelaren, SO’er, SEH-arts en huisartsen vanuit de eigen discipline in op de ontwikkeling van het regiomodel ANW in Friesland. Hoe sluit dit model aan bij de zorgbehoefte? Wat vraagt samenwerking van de verschillende behandelaren? Samenwerking gaat ook over capaciteit, taken, verantwoordelijkheden en competenties. Waar lopen de artsen tegenaan? Welke afspraken zijn in Zuidoost Friesland over de domeinen heen nodig om ervoor te zorgen dat iedereen medische zorg krijgt. In breakout rooms gaat u in gesprek over deze verschillende perspectieven. Wat draagt bij aan continuïteit van medische zorg en wat juist niet? Friesland wil leren van uw tips, tricks, adviezen en ervaringen die deze domeinoverstijgende samenwerking verder kunnen helpen.  

Na deze bijeenkomst komt op onze website een dialoogwijzer beschikbaar. Hiermee kunt u – aan de hand van video’s – domeinoverstijgende samenwerking en dilemma’s als thema in uw regio of eigen netwerk/beroepsgroep in gesprek brengen.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, orthopedagoog generalisten, bestuurders, managers, zorginkopers, regionale programmamanagers, projectleiders, beleidsmakers, beroeps- en brancheverenigingen en opleiders.

Aanmelden

Wilt u deze bijeenkomst niet missen? Meld u dan nú aan en reserveer een online plek om deel te nemen. Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Deelname is kosteloos. Een week voor de bijeenkomst krijgt u uw deelnamelink toegestuurd.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor: huisartsen, en specialisten ouderengeneeskunde.
Accreditatie is aangevraagd voor: verpleegkundig specialisten