Naar hoofdinhoud Naar footer

Digitale zorg voor VPT in geclusterde woonvormen

Datum/tijd

Donderdag 14 maart 2024 van 13.30 uur tot 16.00 uur

Vanuit het programma Waardigheid en trots voor de toekomst bieden we een ‘Leergang Langdurende zorg thuis’ aan om zorgorganisaties te helpen om een passend dienstenaanbod vorm te geven voor het leveren van Wlz-zorg thuis. De leergang bestaat uit een basismodule en 8 verdiepende keuzemodules. De keuzemodule ‘Digitale zorg voor VPT in geclusterde woonvormen’ gaat over technologie bij VPT in deze woonvormen.

Programma keuzemodule ‘Digitale zorg voor VPT in geclusterde woonvormen’

Welke technologie is nodig en relevant binnen VPT in geclusterde woonvormen? Dat komt aan bod in deze module. Zo komen zorgorganisaties langs die koploper zijn in het toepassen van technologie binnen VPT in geclusterde woonvormen. Ook gaan we kort in op financiering en de Wet zorg en dwang.

Voor wie is de module ‘Digitale zorg voor VPT in geclusterde woonvormen’ bestemd?

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst ondersteunt zorgorganisaties in de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg. ‘Langdurende zorg thuis’ is een belangrijk thema binnen dit programma, met onder andere aandacht voor het vergroten van het aanbod van Wlz-zorg thuis. Het organiseren van een Leergang Langdurende zorg thuis is een van de vormen van ondersteuning die we op dit thema bieden.

Deze verdiepende module is bedoeld voor organisaties die:

  • de basismodule van de Leergang Langdurende zorg thuis hebben gevolgd, of
  • de Masterclass VPT in de wijk hebben gevolgd, of
  • reeds ervaring hebben met VPT

De module is geschikt voor managers extramuraal, teamleiders, kwaliteitsmedewerkers, specialisten ouderenzorg, (wijk)verpleegkundig specialisten, casemanagers dementie en stafmedewerkers van zorgorganisaties in de ouderenzorg.

Bij voorkeur nemen er vanuit een organisatie twee personen deel, van wie één persoon zich bezighoudt met ICT. Beide personen moeten zichzelf apart aanmelden. Er kunnen maximaal 12 organisaties deelnemen.

Datum, tijd, locatie

Let op: deze module bestaat uit 2 sessies.

Sessie 1 heeft inmiddels plaatsgevonden.

Sessie 2

  • Datum: Donderdag 21 maart 2024
  • Tijd: 13.30-16.00 uur
  • Locatie: Online

Deelname aan de leergang is kosteloos.

Aanmelden

De module ‘Digitale zorg voor VPT in geclusterde woonvormen’ wordt ook aangeboden op 16 en 30 mei 2024.

Meer weten

Locatie

Vilans

Churchilllaan 11

Utrecht

Deel deze pagina via: