Dag van de zorgondernemer 2021

Een jaarlijks seminar voor de zorgondernemer van kleinschalige zorginstellingen over hedendaagse uitdagingen en met een brug naar de toekomst. Innovatie vormt de rode draad van dit seminar, met als belangrijkste pijlers kwaliteit, financiën en personeel. Deze dag is een initiatief van KenniZ.

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen rondom de zorg hebben zorgondernemer, ministerie van VWS, IGJ, NZA en alle andere betrokkenen kennis en lef nodig. Dit om alle kwetsbare bewoners een warm en veilig thuis te bieden. Luister naar het verhaal van de keynote sprekers, ga naar workshops en de innovatiemarkt en ga in gesprek met experts.

Sprekers

Op welke wijze ontwikkelt innovatie de kleinschalige zorg? De keynote sprekers vertellen hun verhaal, ervaringen en visie hierover.

  • Theo van Uum, directeur langdurige zorg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt onder andere wat de kijk van VWS is op innovatie, hoe zij zelf innoveren en het grote belang van investeren door kleinschalige zorginstellingen.
  • Hanneke Sikkema, manager verpleging en verzorging bij de IGJ,  richt haar verhaal op kwaliteit en personeel. Om dat te blijven bieden, is innovatie nodig. Ook licht ze toe hoe IGJ zelf innoveert met de (door)ontwikkeling van datagebruik in hun toezicht.
  • Geboren met een ernstige fysieke handicap was de levensverwachting van Joost Nauta, gamechanger en verbinder, eigenlijk maar 5 jaar. Maar Joost zou Joost niet zijn, als hij met zijn eigenwijsheid er niet voor gezorgd heeft dat hij nu op zijn 46ste niet alleen lééft, maar ook het leven heeft gecreëerd waar velen van dromen. En heeft hij zich ontwikkelt tot een ondernemer ‘van de straat’ met een universele boodschap: ‘Als ik het kan, kan jij het ook’. Hij deelt zijn inspirerende levensverhaal met de bijhorende pieken en dalen.
  • Directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank, Michel Van Schaik, schijnt zijn licht over de macro-economische omstandigheden voor de kleinschalige zorg. ‘Om onze gezondheidszorg ook voor toekomstige generaties hoogwaardig toegankelijk en betaalbaar te houden is een fundamentele transitie en hervorming noodzakelijk. Dat vraagt van zorgaanbieders een heldere visie, strategische keuzes en een bedrijfsmatige aanpak en werkwijze. Innovatie en ondernemerschap zijn daarvoor belangrijk’.
  • Tonko Wedda is een duizendpoot, naast het feit dat hij directeur Health is bij Rockstart, vervult hij ook vele andere rollen, zoals CEO en Founder van Growth!  en als bestuursvoorzitter bij brancheorganisatie voor zorgtechnologie en zorginnovatie WDTM.
  • Als senior specialist bouw en vastgoed en woningcorporaties bij de Rabobank, adviseert en ondersteunt Aart Cooiman relatiemanagers over vraagstukken van klanten en prospects. Zijn werkgebied is grond-, project-, bouw- en beleggingsfinancieringen van te verhuren en te verkopen vastgoed. Ook is hij als sectorspecialist woningcorporaties betrokken bij ontwikkelingen rond wonen. Denk aan nieuwe woonvormen tussen huur en koop, coöperatieve initiatieven, het commercieel zorgvastgoed eerste lijn. Op het podium zal Aart de locale ontwikkelingen toelichten.

Workshops

Doe kennis op tijdens de twee workshoprondes.

Voor wie?

Zorgondernemer van kleinschalige zorginstellingen en andere geïnteresseerden.

Datum, locatie en kosten 

  • Datum: donderdag 18 november 2021
  • Locatie: Rabobank, Croeselaan 18, 3521 CB in Utrecht
  • Ga voor het kostenoverzicht naar kenniz.nl               

Aanmelden

Lees meer en meld je aan via kenniz.nl.