Bijeenkomst Persoonsvolgende bekostiging in de instelling (met zorgkantoren en zorgverzekeraars)

30 augustus 2017
16.00 - 19.00 uur
Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht
Inschrijven

Op 30 augustus 2017 vindt een bijeenkomst plaats waarin de zorgkantoren, zorgverzekeraars Nederland en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over persoonsvolgende bekostiging in de instelling. Bij deze bijeenkomst zijn onder andere Jaap Stappers van CZ, Hans Plattel van Menzis, Roeland van Overbeek van VGZ en Tamara Pieterse van ZIlveren Kruis aanwezig.

Werken met een persoonsvolgend budget in de instelling blijkt van meerwaarde te zijn bij organisaties die hiermee experimenteren in het programma Waardigheid en trots. Recent verscheen het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, wat onder andere als doel heeft een kader te zijn voor inkoop en contractering van zorg. Het eerste thema in dit Kwaliteitskader, persoonsgerichte zorg en ondersteuning, raakt volop de onderwerpen persoonsvolgend bekostiging/-budget en inkoop van zorg. Graag gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de toekomst zien van persoonsgerichte zorg, en daarmee samenhangend, persoonsvolgende financiering van zorg.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor bestuurders van zorgorganisaties.

Datum, tijd en locatie

  • Datum: 30 augustus 2017
  • Tijd: 16.00 – 19.00 uur
  • Locatie: Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht

Meer informatie en aanmelden