Inspiratiesessie: aandacht voor intimiteit en seksualiteit

10 september 2020
13.00 - 16.30
n.n.b.
Inschrijven

In de ouderenzorg is het nog steeds niet erg gebruikelijk om het onderwerp intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Toch is daar wel behoefte aan.  Hoe kunnen we intimiteit en seksualiteit uit de taboesfeer halen? Wat moet je daarvoor doen? En wat helpt? Kom op 10 september naar de inspiratiesessie: aandacht voor intimiteit en seksualiteit, een levenslange behoefte.

Wat het lastig maakt is dat er zeker bij de meeste bewoners een taboe op rust, en dat geldt eigenlijk ook vaak voor de medewerkers. Het is nu eenmaal geen onderwerp waar je met iedereen over spreekt. Toch is hier juist daarom een belangrijke rol weggelegd voor de zorgprofessional. Het is noodzakelijk dat het aanbod om het gesprek te voeren vanuit haar of hem komt. 

Wat houdt het programma in?

 Deze inspiratiesessie is een samenwerking van Waardigheid en trots en Kenniz. Noëlle Sant, accounthouder voor het thema intimiteit en seksualiteit op Zorg voor Beter, vertelt je graag meer over de stand van zaken. Er is inmiddels een aantal tools ontwikkeld. Vanuit ZonMw werken Rutgers en Vilans samen aan SIVIL. Dit is een lerend netwerk bestaande uit zowel een aantal zorgorganisaties als onderwijsinstellingen. Met deze partijen is veel nagedacht en gekeken hoe het onderwerp beter bespreekbaar te maken. Het effect van de gebruikte tools is onderzocht, en de uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de orde komen.

Daarnaast worden er ook in andere onderzoeksprogramma’s ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van methodieken. Het gebruik van de tools vraagt ook een goede imbedding in de dagelijkse zorg, en dit vergt een goede implementatie strategie. Het is interessant om te kijken wat hierbij de bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Hiervoor gaan we na de pauze in kleinere groepen uit elkaar om met elkaar te bespreken wat er in jouw eigen zorgpraktijk voor nodig is. Dit koppelen we centraal terug, en formuleren we elk onze take-home message.

Programma

13.00 uur: Inloop met broodjes, koffie en thee
13.30 – 14:45 uur: Introductie door Noëlle Sant 
14.45 – 15.00 uur: Netwerkpauze 
15.00 – 16.00 uur: Leren van elkaars ervaringen aan de ronde tafels 
16:00 – 16.30 uur: Terugkoppeling en ‘take home message’

Datum, tijd en locatie 

Datum:  donderdag 10 september 2020
Tijd: 13.00-16.30 uur 
Locatie: n.n.b.

Aanmelden

Meer weten