NIVEL-onderzoek: Zorgverlener klaar voor complexere zorgvraag

Geplaatst op: 24 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019

Zorgverleners voelen zich voldoende competent om met de veranderende zorgvragen van cliënten om te gaan. Dit blijkt uit de enquête door NIVEL onder ruim 1000 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.

Verschillende levensgebieden

De zorgvragen veranderen door onder meer de complexere problematiek van cliënten. Zo ziet een meerderheid van de zorgverleners een toename in cliënten met vragen die zich uitstrekken over verschillende levensgebieden. Bijvoorbeeld cliënten die naast lichamelijke zorg, ook psychische, of sociale ondersteuning behoeven of op het gebied van wonen. Dit maakt zorg extra complex. De meeste zorgverleners vinden dat ze voldoende competent zijn om deze zorg te bieden. Ongeveer een kwart van hen voelt zich minder competent. Voor hen zou extra ondersteuning nodig zijn.

Eigen regie

Een meerderheid van de zorgverleners bevestigen dat cliënten meer eigen regie willen en mondiger worden. Zorgverleners voelen zich veelal competent om goed met deze hedendaagse, zelfstandige cliënten om te gaan.

Bijkomende taken

Ruim 80% vindt de hoeveelheid administratie toegenomen. Ook ervaart meer dan de helft een toename in het werken met richtlijnen en protocollen en het gebruik van ICT voor communicatie met cliënten. Daarnaast ervaart een meerderheid  een toename in het werken met gestructureerde zorg(leef)plannen. Voor het communiceren via internet of andere ICT-toepassingen voelen relatief veel zorgverleners zich (nog steeds) minder competent.

Ondersteuning door werkgever

Een meerderheid van de zorgverleners wil dat de werkgever hen steunt door het verminderen van administratieve taken en door minder regels en meer vrijheid van handelen. De meeste zorgverleners voelen zich gesteund door hun werkgever in het omgaan met veranderingen in hun werk: deskundigheidsbevordering, informatiebijeenkomsten binnen de organisatie, hun leidinggevenden en deskundigen die zij kunnen raadplegen. Regelmatige functioneringsgesprekken, een duidelijke visie op wat goede zorg is en duidelijkheid over wat wel en niet tot het takenpakket hoort biedt zorgverleners ook steun bij het omgaan met de veranderingen in het werk.

Onderzoeksopzet

Eind 2015 is een vragenlijst gestuurd naar bijna 1900 zorgverleners in verschillende sectoren van de zorg (60% respons). Deze verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners zijn deelnemer van het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging, een landelijk Panel bestaande uit zorgverleners die werkzaam zijn in de directe zorg voor cliënten en bereid zijn enkele keren per jaar een vragenlijst in te vullen over hun werk in de zorg.

Zes afzonderlijke hoofdstukken in het rapport beschrijven telkens een sector: de thuiszorg, de intramurale ouderenzorg, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, de GGZ en de gehandicaptenzorg. In elk hoofdstuk is te lezen welke veranderingen zorgverleners ervaren in de zorgvraag en of zij zich daarvoor toegerust voelen.

Meer weten