ZorgCijfers Monitor ZINL: Wlz leidt niet tot kortere verblijfsduur verpleeghuis

De invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft niet geleid tot een aanmerkelijk kortere verblijfsduur in verpleeghuizen. Zorginstituut Nederland stelt dit vast op basis van declaratiegegevens van de AWBZ en Wlz vanaf 2013 tot en met 2016.

Kosten per verblijfsdag dalen

In de ZorgCijfers Monitor, een publicatie van Zorginstituut Nederland, is een analyse gemaakt van declaratiedata over de jaren 2013 tot en met 2016. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de cliënten een verblijfsduur heeft van 18 maanden of langer. De totale instroom van nieuwe cliënten in verpleeghuizen, is tussen 2013 en 2017 gedaald, zowel onder de AWBZ als de Wlz. In 2015 was de instroom het laagst. De gemiddelde kosten voor een dag verblijf zijn tussen 2013 en 2016 afgenomen. Gebaseerd op tarieven van 2016, is het gemiddelde maximum tarief voor een dag verblijf zonder behandeling tussen 2013 en 2016 gedaald van € 194,- naar € 185,-. Dit kan worden verklaard door een daling van het aantal cliënten dat instroomt met zorgprofielen met hogere maximale tarieven.

Bron: Zorginstituut Nederland

Meer weten


Geplaatst op: 5 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 5 februari 2018