Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Workshop Ervaringen met experiment Persoonsvolgende Zorg tijdens congresdagen

Martin Holling van het ministerie van VWS deelt op 4 juli van 13.00 tot 14.00 uur tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen de ervaringen van een half jaar experimenteren met persoonsvolgende zorg. Schrijf u snel in voor deze sessie en krijg meer inzicht in het onderwerp.

Experiment Persoonsvolgende Zorg

Medewerkers van het tweejarige experiment Persoonsvolgende Zorg in de regio Zuid-Limburg regelen dat de cliënt meer vrijheid krijgt bij het kiezen van een aanbieder en bij het kiezen uit het zorgaanbod. Ook krijgt de cliënt meer zeggenschap over hoe zijn zorg wordt georganiseerd. Persoonsvolgendheid geldt in dit experiment dus niet alleen bij de keuze voor een aanbieder, maar is ook leidend bij keuzes daarna. Het experiment richt zich op de groep mensen die zijn aangewezen op verpleging en verzorging op basis van de Wet langdurige zorg. Het experiment is geïnitieerd door zorginstellingen, het zorgkantoor Zuid Limburg en cliëntenorganisaties.

Het experiment Persoonsvolgende Zorg zoekt antwoorden op vragen als:

  • Hoe verstevigen we de positie van de cliënt bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder?
  • Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit bij wat de cliënt verlangt?

- @MinVWS
click to tweet Workshop Ervaringen met experiment #PersoonsvolgendeZorg tijdens congresdagen. Schrijf u in!

Meer informatie


Geplaatst op: 15 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 15 juni 2017