WoonZorgcentra Haaglanden start met implementatie cliëntportaal

Geplaatst op: 22 maart 2016
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019

Vanaf 1 februari 2016 wordt bij WoonZorgcentra Haaglanden het cliëntportaal op alle locaties gefaseerd ingevoerd. Met het cliëntportaal kunnen cliënten en eerste contactpersonen het eigen zorgdossier, of dat van hun naaste, inzien via een computer, laptop of tablet. WZH Leilinde en WZH Rustoord nemen het voortouw en bieden het portaal als eersten aan.

Met het cliëntportaal hebben cliënten en mantelzorgers  op ieder gewenst moment via een computer, laptop of tablet inzage in het eigen digitale zorgdossier, kunnen daarin een agenda beheren en onderling communiceren. WoonZorgcentra Haaglanden participeert met dit project in Waardigheid en trots.

Voorbereidingen

Richard Spraakman, locatiemanager van WZH Leilinde en WZH Rustoord vertelt: “Na de pilot hebben we eerst een interne audit uitgevoerd: zijn alle dossiers op orde en formuleren we onze rapportages goed? Tijdens een aantal verplichte bijeenkomsten hebben we medewerkers ingelicht over het cliëntportaal: hoe ziet het er uit, wat kunnen cliënten en naasten inzien en hoe krijg je er als medewerker mee te maken? Zo is iedere medewerker geïnformeerd en kunnen we de implementatie van het portaal normaliseren. Want we moeten niet in de kramp schieten! Ja, de rapportages die wij schrijven in de dossiers zijn voortaan op ieder moment te lezen door cliënten en eerste contactpersonen. Maar we mogen fouten maken. We gaan met elkaar, met cliënten en hun naasten in gesprek.”

Zorgdossier is van de cliënt

Sabrina Schreuder, woonzorgbegeleider senior, vult aan: “Wij kijken, net als onze cliënten, uit naar de komst van het cliëntportaal, want hiermee zetten we hen nog meer centraal: het dossier is van de cliënt.” Het cliëntportaal is een aanvulling op de dagelijkse communicatie. “Het is absoluut geen vervanging van het persoonlijke contact”, benadrukt Sabrina. “We drukken medewerkers op het hart dat als er iets voorvalt we eerst informeren, dan rapporteren. Het kan en mag niet zo zijn dat belangrijke informatie als eerste gelezen wordt via het cliëntportaal! Het persoonlijk gesprek blijft het belangrijkste communicatiemiddel.”

Niet verplicht

Gebruik van het portaal is niet verplicht. Als cliënten of eerste contactpersonen zich niet prettig voelen bij deze manier van inzage in hun dossier, of een andere reden hebben om het portaal niet te gebruiken, dan blijft de huidige manier van inzage voor hen van kracht (via een afspraak met de woonzorgbegeleider senior). Richard: “We bieden het cliëntportaal aan, onze cliënten en hun naasten bepalen zelf of ze er gebruik van willen maken. Wij bepalen al zo veel vóór de cliënt! Die mindset moet veranderen. Het implementeren van het portaal is daarmee niet alleen een technisch ding. Er komt zoveel meer bij kijken!”

Toekomst

Richard en Sabrina zijn het er over eens dat het cliëntportaal in de toekomst niet meer weg te denken is. “Wij participeren in het leven van onze cliënten, het zorgdossier is van hen, het portaal hoort daarbij. In de toekomst komen er meer functies in het portaal bij, denken wij. Berichten tussen cliënten, hun naasten en zorgmedewerkers. Gezamenlijk een (zorg)agenda bijhouden. Misschien wordt het portaal wel een app. En wij zijn er voorstander van als cliënten zelf een deel van het zorgdossier gaan ‘vullen’, bijvoorbeeld door zelf de levensloop te beschrijven. Of bij het opstellen van het Zorgleefplan: laat het initiatief bij de cliënt en de eerste contactpersoon liggen, wij ondersteunen alleen als ons daarom gevraagd wordt. Cliënten gaan in de toekomst steeds meer zelf bepalen van welke zorg zij wensen, wat hen gelukkig maakt. En daar gaat het uiteindelijk om!”

Meer weten