Wetenschappelijk College Verpleegkunde werkt aan brug tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk

In het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) gaan 13 hoogleraren verpleegkunde samen de wetenschappelijke agenda op het gebied van verpleegkunde vormgeven.

Het WCV is onderdeel van en werkt nauw samen met de V&VN. V&VN haalt onderwerpen op bij verpleegkundigen en verzorgenden en deelt dit met het WCV. Het WCV kan vervolgens vanuit een onafhankelijk perspectief de input vertalen naar onderzoeksprogramma’s. Binnen het WCV worden verschillende Denktanks ingericht op basis van inhoudelijke thema’s. In de denktank werken promovendi, verpleegkundig wetenschappers, lectoren en hoogleraren samen rondom een bepaald onderwerp. De eerste Denktank die wordt ingericht is de Wetenschappelijke Denktank Wijkverpleging.

Fundament

Sonja Kersten, directeur V&VN: ‘Meer, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de onderbouwing en de doorontwikkeling van het verpleegkundig vak. Het is letterlijk het fundament onder alles wat we doen. We willen veel meer weten over de effecten van het verzorgend en verpleegkundig handelen op de kwaliteit van leven van de patiënt, op de zelfredzaamheid, op verbetering van de gezondheidstoestand, op het voorkomen van ziekte door verpleegkundige preventieve maatregelen, noem maar op. Er is wat dat betreft nog een wereld te winnen. Binnen het verpleegkundig domein is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van bepaalde dagelijkse handelingen. Zijn bijvoorbeeld verpleegkundige interventies voor smetten of incontinentie echt goed onderzocht? Als je de hoeveelheid wetenschappelijke literatuur van de medisch specialistische zorg vergelijkt met die van de verpleegkundige zorg schrik je je lam. We hebben echt een inhaalslag te maken. Er is nog veel kennis op te bouwen op zogenaamde ‘nurse sensitive outcomes.’

Bruggen slaan

Kersten: ‘Er is nog een belangrijke brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk. De verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk is nog niet optimaal. Zo gaat er belangrijke kennis verloren of wordt die kennis in de praktijk niet benut. Dat is zonde! Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat verpleegkundig onderzoek wordt gecombineerd met werken in de praktijk. In Nederland is het vaak of-of. In het buitenland zie je juist veel verpleegkundigen die zowel patiëntenzorg verlenen als onderzoek doen, die combinatiefuncties zorgen er vaak voor dat het onderzoek veel praktijkgerichter is!’

Bron: V&VN

Meer weten


Geplaatst op: 5 november 2018
Laatst gewijzigd op: 12 november 2018