Wetenschap deelt inzichten met zorgkantoren over inkopen op kwaliteit verpleeghuiszorg

Op 25 oktober organiseerden zorgkantoren het symposium ‘Inzicht in kwaliteit van verpleeghuizen in wetenschappelijk perspectief’. Zes wetenschappers vertelden een zaal vol zorginkopers en vertegenwoordigers van IGJ, VWS, NZa en ZiNL hoe zij aankijken tegen kwaliteit van zorg.

Grofweg zijn er twee stromingen als het gaat om het definiëren en meten van kwaliteit: de narratieve (op verhalen gebaseerd) en de normatieve (op cijfers/indicatoren gestoeld).

Patrick van Emden, projectleider kwaliteit bij het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid: ‘Zorgkantoren hanteerden tot voor kort vooral normatieve gegevens om de kwaliteit van zorg te bepalen. Met de veranderende rol van de zorgkantoren zie je dat we nu ook de narratieve kant opgaan, onder meer doordat we veel nadrukkelijker de dialoog opzoeken met de cliënt en de zorgverlener.  Om kwaliteit goed te kunnen vaststellen en meten, heb je waarschijnlijk zowel normatieve als narratieve elementen nodig. Het narratieve leent zich goed om goede voorbeelden boven tafel te krijgen, maar om partijen onderling te vergelijken heb je toch normatieve gegevens nodig. Omdat we als zorgkantoren de taak hebben om voor iedereen goede kwaliteit van zorg in te kopen, hebben we als zorgkantoren dus ook behoefte aan die normatieve gegevens.’

Verbinding

Voor zorgkantoren was het niet de eerste kennismaking met de wetenschap maar wat nieuw is, is dat nu de verbinding tussen wetenschappelijke inzichten over kwaliteit en zorginkoop wordt gemaakt. Zorginkoop is nog een betrekkelijk nieuw wetenschappelijk thema. Met het symposium wordt gestimuleerd dat de gezamenlijke zorgkantoren een veel structurelere binding aangaan met de wetenschap. Van Emden: ‘Alle informatie die zorgkantoren nu verzamelen op het gebied van de kwaliteit van zorg, biedt mooie openingen voor onderzoek, nu en in de toekomst.’

Inkoop op kwaliteit

Zorgkantoren werken – onder regie van ZN- in het project Inkoop op Kwaliteit nauw samen om eenduidig naar kwaliteit te kijken. De eerste fase is nu afgerond. In het vervolg staat ‘leren en verbeteren’ centraal, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgkantoren. Daarbij hoort ook het betrekken van een wetenschappelijke blik op kwaliteit in de zorg. Wat kunnen zorgkantoren hierin leren en hoe kunnen ze vanuit de zorginkoop een bijdrage leveren in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg zoals vastgesteld in het Kwaliteitskader?

Bron: ZN.nl

Meer weten

Lees het bericht over de bijeenkomst op de website van ZN.

Op de website van ZN kunt u de video’s en de presentaties van het symposium bekijken van:

  • Jan Hamers, hoogleraar verpleging en verzorging voor ouderen aan de Universiteit van Maastricht
  • Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde Universiteit Groningen
  • Hein van Hout, hoogleraar ouderenzorg VUmc Amsterdam
  • Beatriz Roman-Garcia, science practitioner (bezig met promotieonderzoek) Tilburg University
  • Wilco Achterberg, hoogleraar in de institutionele zorg en ouderen geneeskunde aan het LUMC
  • Erik van Raaij, bijzonder hoogleraar inkoopmanagement in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam


Geplaatst op: 9 november 2018
Laatst gewijzigd op: 12 november 2018