Extra werkdruk en hoger ziekteverzuim in verpleeghuizen door corona

Geplaatst op: 10 december 2020
Laatst gewijzigd op: 15 december 2020

Corona heeft tot extra werkdruk bij medewerkers in verpleeghuizen geleid. Met name zorgmedewerkers die voor besmette bewoners hebben gezorgd, ervaren meer emotionele belasting. Ook is er in vergelijking met 2019 door de corona-uitbraak duidelijk een verhoogd ziekteverzuim te zien. Zorgorganisaties hebben hierop extra maatregelen genomen zoals aandacht voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers. Dit blijkt uit de factsheet ‘Impact van COVID-19 op de werkdruk en het ziekteverzuim van medewerkers in verpleeghuizen’ van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNO-UMCG en UNC-ZH.

Werkdruk door zorg voor besmette bewoners

Medewerkers die voor besmette bewoners hebben gezorgd, hebben relatief meer werkdagen wegens ziekte verzuimd en hebben meer extra uren gewerkt. Daarnaast is het percentage medewerkers dat zelf besmet is geweest in deze groep groter. Ook ervaren zij vaker emotionele belasting en depressieve klachten.

Corona-vermoeidheid

Minister De Jonge schrijft over de onderzoeksresultaten in zijn brief aan de Tweede Kamer van 8 december: ‘Deze rapportage bevestigt de druk die zorgverleners ervaren en wijst op de mogelijkheden van zorgaanbieders om zorgverleners te ondersteunen. Zorgverleners die werken op een locatie die te maken heeft met een uitbraak, zijn soms bevreesd het virus mee naar huis te nemen. Ook is sprake van corona-vermoeidheid bij zorgverleners. De zorgverleners willen graag terug willen naar de pre-corona situatie, waarin meer tijd was voor het bieden van meer persoonsgerichte zorg aan bewoners.’

Maatregelen zorgaanbieders

Uit de verschillende van de crisismaatregelen bleek eerder al dat zorgaanbieders veel belang hechten aan het nemen van maatregelen op het gebied van psychosociale ondersteuning van medewerkers. De Jonge: ‘Zorgaanbieders ondersteunen hun zorgverleners met onder andere de inzet van geestelijke verzorgers, psychologen, teamreflectie en debriefingsmethoden.’

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is een uitbreiding van de analyses van de maatregelen van crisisteams in de verpleeghuizen op de specifieke onderwerpen werkdruk en ziekteverzuim. Aanvullend op de analyses van de crisismaatregelen zijn voor het onderzoek de verzuimgegevens opgevraagd en is een online enquête uitgezet onder (zorg)medewerkers over werkomstandigheden, functioneren en mentale gezondheid.

Meer weten