Week van de Medezeggenschap 5-9 oktober 2020

Geplaatst op: 17 september 2020
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2020

De nieuwe medezeggenschapswet, de Wmcz 2018, is sinds 1 juli van kracht. Met de komst van deze wet worden de inspraak en medezeggenschap van de mensen die zorg krijgen verder versterkt. Om dit te vieren en om een extra impuls te geven aan de kracht van cliëntenraden, organiseert LOC Waardevolle zorg de online Week van de Medezeggenschap.

Wat houdt deze Week van de Medezeggenschap in?

  • Vijfdaags online evenement;
  • Voor alle geïnteresseerden in medezeggenschap: iedereen die zich (verder) wil bekwamen of verdiepen in de medezeggenschap;
  • Over wat de Wmcz 2018 betekent voor je werk;
  • De activiteiten gaan in op allerlei concrete onderwerpen uit de cliëntenraadspraktijk;
  • Veel concrete tips van anderen;
  • Praktische workshops, inspirerende sprekers en interessante interviews;
  • Waardevolle discussies en netwerkmogelijkheden;
  • Deelname is kosteloos voor LOC-leden en anders € 25,- per persoon per sessie of € 75,- per persoon voor alle sessies.

En dat is nog niet alles…

Save the date! Op maandag 30 november vindt ook nog eens het online Landelijk Congres Cliëntenraden plaats. Dit jaar is het thema: Dialoog en daadkracht. Binnenkort kun je je voor dit congres aanmelden. Laat je informeren en inspireren!

Tijdens het congres cliëntenraden kijken we naar vragen zoals: hoe kun je als cliëntenraad invloed uitoefenen? Hoe heb je het juiste gesprek met het bestuur, de personeelsvertegenwoordiging en de raad van toezicht om samen te kijken wat er mogelijk en gewenst is voor de cliënt? Op welke manier kan de nieuwe Wmcz2018 hierbij helpen? En wat betekent dat in een crisissituatie zoals de coronacrisis?

Meer weten